• Az általunk alkalmazott Általános Szerződési Feltételek célja, hogy szolgáltatásaink nyújtásának alapfeltételeit és általános szabályait lefektessük, épp úgy Ügyfeleink, mint a mi biztonságunk érdekében.
 • Csak az ÁSzF elfogadása és a benne foglaltak betartása esetén tudjuk garantálni szolgáltatásaink biztonságát és Ügyfeleinket kielégítő működését.
 • Megrendelő = társasházi közös képviseleti cég, közös képviselő, könyvelő, stb.;
 • Szolgáltató = Multiház csapat;
 • Multiházas levelezést csak társasházi kommunikáció céljára lehet használni, a hirdetések, spam levelek küldése tilos;
 • Vannak lezárt és nyitott albetétek, a nyitott albetétek adják az elszámolás alapját;
 • Ház lezárásakor az abban lévő albetétek is lezártak lesznek, de visszanézhetőek ha nincsenek törölve;
 • Online szerződünk Megrendelőinkkel, melyhez cégadatok, telefonszámok és egyéb adatok szükségesek (lásd: Adatkezelési Szabályzat). Ezen adatok valódiságát esetenként ellenőrizhetjük. Ha módosítjuk az ÁSZF-et akkor erről előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőinket. Tervezett áremelés esetén ezt jelezzük előre a Megrendelőnek, aki eldöntheti, hogy felmondja-e a szolgáltatási szerződést vagy sem. Kivétel lehet, ha a KSH éves inflációmérése 1%-nál magasabb értéket mér, ekkor ez alapján egyoldalúan emelhetjük árainkat;
 • Szolgáltatáscsomag bővítés kérést (új modulok bekapcsolása) elutasíthatjuk, ha a Megrendelőnek lejárt számlája van;
 • Ha a Megrendelői / Szolgáltatói adatokban változás áll be akkor ezt jelezzük egymásnak rövid határidőn belül;
 • Közös megegyezéssel eltérhetünk az ÁSZF rendelkezéseiről. Ha Szolgáltatóként mi el kívánunk térni az ÁSzF-ben foglaltaktól, erről tájékoztatjuk a Megrendelőt, illetve az eltéréseket egyedi szerződésben (megállapodásban) rögzítjük;
 • E-számlával számlázunk Megrendelőinknek;
 • Ha Megrendelőnk átad egy házat egy másik Megrendelőnek, ez nem jelenti azt, hogy a Multiházban tárolt adatokat mi automatikusan átadjuk az új fél számára. Ezt csak mindkét fél kifejezett hozzájárulásával tehetjük meg;
 • A szolgáltatás felmondását írásban kell megtennie bármelyik félnek;
 • A „Multiház egyenlegem” című menüpont alatt listázzuk a házak neveit és albetétszámait, illetve rendelt moduljait, melyeken az elszámolás alapszik. Számlázás előtt ún. díjbekérőt is küldhetünk;
 • Visszamenőleges ház, vagy albetét hozzáadását (adott évben) a következő számlára terheljük rá. Több évre visszamenő nyitás esetén egyedi kondíciókat biztosítunk;
 • Nemfizetés esetén korlátozhatjuk a Multiház egyes részeit;
 • Alacsony összegű (pl. 13 eft. alatti) szolgáltatási havi díjat egyenlegre vezetjük és egy határ után (pl. 25 eft) után számlázzuk;
 • Évi 1 db (14 napnál nem régebbi) biztonsági mentést állítunk vissza díjmentesen Megrendelőink számára. Korábbi mentés visszaállítása és/vagy, többszöri mentés visszaállítás egyedi árazással történik;
 • A demo.multihaz.hu kizárólag bemutatásra szolgál, korlátozottak bizonyos funkciói, időnként töröljük a benne levő adatokat;
 • Új Megrendelőink számára 14 napos ingyenes próbaverziót biztosíthatunk;
 • Rekurzív biztonsági mentéseket készítünk a Multiházban tárolt adatokról. A Dokumentumtár modul biztosági mentését 7 napig tároljuk;
 • Ha tervezett karbantartást végzünk a hálózaton, vagy a Multiház rendszeren, erről előre tájékoztatjuk Megrendelőinket;
 • Megrendelőnk köteles összetett egyedi jelszót használni és azt időszakosan cserélni;
 • Eseti programhiba javítást eszközölhetünk, főként hibajegyek alapján. Ezt jellemzően elkülönített fejlesztői környezetben végezzük. A hibák súlyosságát és megoldási sorrendjét belső folyamataink alapján rangsoroljuk;
 • A Megrendelőt és a Szolgáltatót üzleti titoktartási kötelezettség terheli.

ÁSZF letöltése

Általános Szerződési Feltételek

a Cloudhoreca Kft. Multiház szolgáltatásához

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, illetve ÁSzF) az alábbi fogalmak az alábbi értelemben használandók:

 

Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, aki a Szerződés alapján a Szolgáltató valamely szolgáltatását igénybe veszi, különös tekintettel a közös képviselőkre és a könyvelőkre. A Megrendelő felel a Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltató: Szolgáltató alatt a Cloudhoreca Kft. és szerződéses partnerei értendők, akik a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek alapján a Megrendelő részére bármilyen jellegű szolgáltatást teljesítenek.

Felhasználó: A Megrendelők körén kívül álló bármely személy, aki a Szoftvert használja vagy a Szoftver használatával érintetté válik.

Szerződés (egyedi Szerződés): A Szerződés a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés, amely kétség esetén az egyedileg megkötött Szerződésből és a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből áll. Az Általános Szerződési Feltételek ennek megfelelően a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Szoftver: Szoftvernek minősül mindazon szoftver termék, amelyet a Szolgáltató ad át illetve amelynek használatát átengedi – beleértve az alkalmazói szoftver csomagot és az internet alapú, adatbázist tartalmazó „SaaS” szolgáltatásokat – továbbá mindezek részei és módosításai, ide nem értve a Forgalmazott Szoftvert. Jelen ÁSzF vonatkozásában Szoftver alatt kell érteni különösen a MultiHáz programot és a hozzá kapcsolódó valamennyi szoftverelemet.

Forgalmazott Szoftver: Forgalmazott Szoftver a Szolgáltató érdekeltségnek nem minősülő harmadik fél szoftver terméke, függetlenül attól, hogy azt a Szolgáltató vagy harmadik személy szállítja a Megrendelőnek és amelynek Megrendelő általi használatára a Forgalmazott Szoftver tulajdonosának szoftver licenc feltételei alkalmazandóak (pl.: Microsoft termékek).

Szolgáltatás: A jelen ÁSzF tekintetében Szolgáltatásnak minősül a Szolgáltató részéről Szoftver, Forgalmazott Szoftver, valamint az ezekhez kapcsolódó állandó vagy eseti, alap vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtása, az egyedi Szerződés keretein belül.

Modul: Olyan, általában opcionálisan igénybe vehető szoftverfunkció, illetve szoftverfunkció-csoport, amely a Szoftverre (a MultiHáz programra) épül és azt további funkciókkal kiegészíti. A Modulok igénybevétele egyes kivételektől eltekintve díjköteles.

Házkiegészítő: Olyan Modul, mely kizárólag egy adott társasházban vagy lakásszövetkezetben található Albetétekre vonatkozik, társasházanként vagy lakásszövetkezetenként külön is kérhető.

Próbaidőszak: Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő részére ingyenes próbaverziót biztosít, a próbaidőszak a próbaverzió nyújtásakor meghatározott kezdő időponttól vagy a Szoftver Megrendelő általi használatba vételétől (felhasználói regisztráció időpontja) a Szolgáltató által meghatározott időpontig tart.

Albetét: Az ÁSzF tekintetében Albetétnek minősül minden olyan egység amely a Szoftver "albetétkezelés" főmenüpontjában Albetétként külön rögzítésre került. A Szolgáltató a szolgáltatásaiért járó díjat elsősorban az Albetét, mint számítási egység alapján határozza meg. Ezek értelmében az ÁSzF-ben olvasható Albetét fogalom egy olyan, a Szolgáltató által definiált számítási egységre vonatkozik, mely nem egyenlő az albetét jogszabályban alkalmazott fogalmával.

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Aldomain: Olyan egyedi internetes alcím, melyet a Szolgáltató közvetlenül biztosíthat a Megrendelőnek, a Szolgáltatás keretein belül. Az Aldomain elsődleges funkciója, hogy a Megrendelő részére egyedi belépési utat biztosítson a saját Multiház fiókjába. Az Aldomain végleges elnevezéséről a Szolgáltató dönt (jellemzően a Megrendelő cégnevéből hozza létre), megváltoztatásának jogát a Szolgáltató üzembiztonsági okokból fenntartja. Aldomain szolgáltatást az egyedi Szerződés keretében, külön árajánlat alapján biztosíthat a Szolgáltató a Megrendelő részére, annak nyújtására azonban a Szolgáltatás keretében nem köteles. Egy Aldomain címről több ház kezelésére is lehetőség nyílik.

 

1.        ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

 

1.1.             A Szolgáltató neve és alapadatai

 

A Szolgáltató neve: Cloudhoreca Kft.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-187821

Székhelye: 1071 Budapest, Dózsa György út 12. pinceszint 1.

A Szolgáltató adószáma: 24889616-2-42

 

1.2.             Ügyfélszolgálat

 

Postacím: 1071 Budapest, Dózsa György út 12. pinceszint 1.

Telefonszám: +36-1/445-2845

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató részéről a hibaelhárítás elsősorban elektronikus úton történik (lásd: JÓTÁLLÁS, HIBAELHÁRÍTÁS cím).

A Szolgáltató állandó ügyfélfogadási időt nem biztosít az ügyfélszolgálatán, azonban előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosíthat a személyes konzultációra, amennyiben a felmerült probléma más módon nem oldható meg.

 

1.3.             A Szolgáltató internetes honlapjának címe

 

https://multihaz.com/hu/

 

1.4.             A Szolgáltató bankszámlája

 

Magnet Bank 16200223-10086274-00000000

 

1.5.             Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

 

1.5.1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán (lásd: 1.1.) és internetes honlapján (https://multihaz.com/hu/aszf.html) érhető el.

 

1.5.2. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 (öt) évre visszamenőleg elektronikusan megőrizi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes honlapján ezeket legalább 24 (huszonnégy) hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. A Megrendelők és a szolgáltatás egyéb érintettjei számára igény esetén Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekről tájékoztatást ad.

 

2.        A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

2.1.        A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás leírása

 

2.1.1. A Szolgáltató Szolgáltatása alatt elsősorban a MultiHáz Szoftver, mint ún. SaaS (azaz web alapú) társasházi közösképviseleti ügyviteli rendszer nyújtása értendő, illetve az ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató különösen társasházi közös képviselőknek és könyvelőknek nyújt. 

 

2.1.2. A MultiHáz Szoftver egy teljes társasházi ügyviteli rendszer, ami a társasházakhoz kapcsolódó könyvelési adatokat is tartalmazza, Albetétenként. A Multiház rendszer web alapú (SaaS) program, ezért nincs szükség a számítógépre való telepítésre, böngészőből használható, akár tablet, okostelefon, vagy linux rendszerről is. A rendszer használata során nincs korlátozva a használható gépek száma, megfelelő jogosultság birtokában egy időben több gépről is használható.

 

2.1.3. A Szolgáltató az erről szóló megállapodás szerint, előre meghatározott díj fejében a MultiHáz Szoftver alapverziójához is biztosíthat ún. dokumentumtár Modult, mely tárhely mérete minden esetben az előre meghatározott mértékben limitált. A dokumentumtár mérete a Megrendelő által a Szoftverrel kezelt Albetétek száma, mint számítási egység szerint változik. Amennyiben a dokumentumtár megtelik vagy a Megrendelő külön kérésére annak bővítése válik szükségessé, a Szolgáltató díj ellenében bővíti a tárhelyet.

 

2.1.4. A MultiHáz Szoftver egy integrált e-mail küldési felületet (MultiHáz elektronikus levelezés szolgáltatás) tartalmaz, melyet Megrendelő kizárólag a MultiHáz Szoftverben végzett, megbízáson alapuló feladataival kapcsolatban vehet igénybe. A Szolgáltató kifejezetten tiltja a MultiHáz Szoftver integrált e-mail küldési felületén való, marketing célú vagy magánjellegű levelezést, különös tekintettel a marketing célú kéretlen levelekre (spam), melynek észlelése esetén a Szolgáltató a Megrendelőt figyelmezteti vagy a levelezőrendszer használatának jogát a Megrendelőtől megvonja.

 

Abban az esetben, ha a Megrendelő előre meghatározott méretű elektronikus levél tárhelye megtelik, a rendszer erről előzetesen automatikus üzenetet küld a Megrendelő részére. A levelezési szolgáltatás zavartalan működése érdekében (küldés/fogadás) Megrendelő maga köteles a rendelkezésre álló tárhelyet karbantartani, a szükségtelen levelek törlése útján, szükség szerint párhuzamosan végzett mentéssel. Szolgáltató külön megállapodás szerint extra levéltárhelyet biztosíthat Megrendelő részére.

 

 

2.2.        A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe

 

2.2.1.       A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területén lévő ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységekhez vehető igénybe.

 

2.2.2.       A Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződéskötéskor a Felek minden esetben a magyar jog hatályos szabályai szerint járnak el, abban az esetben is, ha a szerződő Felek vagy a Szerződéssel érintett ingatlanok nem egy országban találhatók.

 

 

2.3.        Az Albetétek kezelése a Szoftverben

 

2.3.1.       A Szoftver kezelőfelületén a berögzített Albetét „nyitott” státuszú, azaz az arra jogosult által az Albetéthez kapcsolódó adatok rögzíthetők, módosíthatók, illetve kivonatolhatók.

 

2.3.2.       A Megrendelő döntése szerint az egyes Albetétek a Szoftverben „lezárt” és „törölt” státuszúak is lehetnek. Ettől el kell különíteni a teljes társasház lezárására vonatkozó szabályokat, az alábbiak szerint.

 

2.3.3.       A „lezárt” Albetét és társasház adatai az arra jogosult által utólag megtekinthetőek (elsősorban a könyvelési folyamatok támogatása végett). „Lezárt” státuszú Albetétre továbbra is lehet könyvelni illetve változásokat eszközölni rajta a lezárás dátumát követően is, azonban a társasház lezárását követően kizárólag a zárást megelőző időszakra visszamenőleges könyvelési lehetőség biztosított a társasházi adatokra. Ha az Albetét törlésre kerül, akkor az albetétkezelőből teljesen kitörlődik, utólag elérhetetlenné válnak a vele kapcsolatos adatok.

 

2.3.4.       A társasház alá tartozó Albetétek a Szoftverben osztják a társasház sorsát. Abban az esetben, ha lezárásra kerül egy társasház (pl. a közös képviselő megbizatásának megszűnése esetén), akkor a társasházban levő Albetétek is lezáródnak. Ilyen esetben a könyvelési, ügyviteli, stb. adatok ugyanúgy visszanézhetőek lesznek - az azokra olvasási joggal rendelkező fél részére - azokra az évekre, amikor a társasház még „nyitott” státuszú volt. A társasházak esetében a törlési művelet kompletten kitörli a ház ügyviteli, könyvelési, stb. adatait, azaz a társasház albetéteinek adatai többé nem lesznek visszatekinthetőek.

 

 

2.4.        A Modulok kezelése

 

2.4.1.       Az egyes Modulok lemondása vagy egyéb okból történő megszüntetése esetén az érintett funkciócsoport, illetve adathalmaz korlátozottan lesz elérhető vagy az elérés teljesen meg is szűnhet az érintett Albetétek vonatkozásában.

 

2.4.2.       Az egyes Modulokat Aldomainenként csoportosítva lehet megrendelni vagy azokat lemondani. A megrendelt Modul funkciója tehát az egy Aldomainen a Megrendelő által kezelt valamennyi Albetétre elérhető lesz. Egyedi kedvezményrendszer alapján a Szolgáltató eltérő szolgáltatási módot is megállapíthat.

 

 

2.5.        A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások időtartama

 

2.5.1.       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződéses időtartama órákban, napokban, hónapokban, illetve években kerül meghatározásra.

 

2.5.2.       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetében a legkisebb elszámolási időegység a munkaóra. Az első munkaóra kivételével minden megkezdett óra 15. percétől érvényes az újabb óra érvényesítése, kiszámlázása.

 

2.5.3.       Amennyiben a Szerződés erre vonatkozó konkrét rendelkezést nem tartalmaz, a napokban, hónapokban és években meghatározott időtartamú Szerződések és az ingyenes próbaverziók esetében a lejárati időpont (a szolgáltatás megszűnése) a szolgáltatás nyújtásának utolsó napján 00:00 óra (éjfél).

 

3.    A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

 

3.1.        Szerződéskötés esetén a Megrendelőnek minden esetben a Szolgáltató tudomására kell hoznia az alábbi adatokat:

ˇ         a Megrendelő neve (természetes személy teljes neve vagy cégnév);

ˇ         a Megrendelő lakcíme vagy székhelye és – amennyiben az előbbiektől eltér - levelezési címe;

ˇ         a Megrendelő elektronikus levelezési címe;

ˇ         a Megrendelő telefonszáma;

ˇ         ha a Megrendelő cég, cégjegyzékszáma;

ˇ         a Megrendelő adószáma

 

3.2.        Fenti adatokon túl a Szolgáltató a szerződéskötés során a Megrendelőtől szükség esetén egyéb adatok megadását is kérheti.

 

3.3.        Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatóval – különös tekintettel a pontos névre, levelezési címre és elektronikus levelezési címre, valamint a telefonszámra – hibás adatokat közöl, az ebből eredő bármilyen természetű kárért (pl.: ha a hibás elérhetőség miatt a Megrendelőt nem sikerül időben tájékoztatni valamely tényről, eseményről) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

4.    AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

 

4.1.        A Szerződés megkötését követően a Megrendelő köteles minden lényeges adatváltozást a Szolgáltató részére haladéktalanul bejelenteni. Lényegesnek tekintendő különösen az az adat, mely a Megrendelő személyére, elérhetőségére vagy az esetleges jogutódlás tényére vonatkozik.

 

4.2.        Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli (e-mail) felszólítása ellenére sem jelenti be az adatváltozást a Szolgáltató felé, az adatközlésre való felszólítást követő 15 nap elteltével a Szolgáltató jogosult a felek együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének megsértése okán a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

5.    A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

5.1.        A Szolgáltató nyilvános tájékoztatást nyújthat szolgáltatásairól honlapján keresztül, mely azonban nem minősül ajánlattételnek. A Szolgáltató által a szolgáltatásairól vagy bármely konkrét szolgáltatásáról a honlapján nyújtott tájékoztatás nem tekinthető teljeskörűnek.

 

5.2.        A Szerződéskötéssel egyidejűleg a Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSzF-ben foglaltakat is, melynek teljes terjedelmében való megismerhetőségét a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően biztosítja a Megrendelő részére.

 

5.3.        A Szolgáltató a szolgáltatásait a Megrendelő részére a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakra figyelemmel, a köztük lévő jogviszonyt megtestesítő egyedileg megkötött Szerződés alapján nyújtja. A Megrendelő köteles a Szerződés feltételeit betartani, és az igénybevett szolgáltatásért a vonatkozó díjszabás szerint az egyedileg megkötött Szerződésben meghatározott díjat határidőben megfizetni.

 

5.4.        A Szolgáltató az ÁSzF-ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Amennyiben a Szerződés a hatályos ÁSzF tartalmától eltérő rendelkezést tartalmaz, a Felek jogviszonyában az egyedi Szerződésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

 

5.5.        Amennyiben a Szolgáltató az ÁSzF tartalmát egyoldalúan módosítja, ennek – akár ráutaló magatartással tett – elfogadása esetén a Megrendelő az új ÁSzF rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, mely ÁSzF módosítás a hatályba lépésétől a Szerződés részét képezi.

 

5.6.        A Szolgáltató a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

 

5.7.        A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen ajánlatkérést, szerződést vagy megrendelést visszautasítson.

 

5.8.        A Szerződés az ajánlat elfogadásával, tipikusan elektronikus úton (távollévők között), kivételesen írásbeli formában, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jön létre.

 

5.9.        A Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye hiányában a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – ingyenes vagy díj fizetése ellenében keletkezett - jogosultságot nem értékesítheti tovább, illetve egyéb módon sem ruházhatja át.

 

5.10.     A Szolgáltató a Szerződés megkötését követően elektronikus levélben 8 napon belül megküldi a Megrendelő részére a Szerződést, a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre (e-mail címre) benne a Szerződés létrejöttének időpontját, határozott időre kötött Szerződés esetén benne a határozott időtartam lejáratának napját.

 

5.11.     A Szerződés megkötéséhez a Szolgáltató érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okirat, cégek esetében cégbejegyző végzés vagy cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés vagy alapító okirat, továbbá a társasházi alapító okirat és/vagy a társasházi megbízási szerződés bemutatását kérheti. A személyazonosság, illetve egyéb szerződési feltétel sikeres ellenőrzésének hiányában a Szolgáltató a Szerződés megkötését, valamint a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

 

5.12.     A Szerződés megkötését követően a Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, a már igénybevett szolgáltatást pedig a kérés teljesítéséig szüneteltetheti abban az esetben, ha a Megrendelő valamely tény igazolására szolgáló okiratot – különös tekintettel a társasházi alapító okiratra és a társasházi megbízási szerződésre - a Szolgáltató erre vonatkozó felszólítását követően 15 napon belül nem mutatja be a Szolgáltatónak.

 

6.    A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

 

6.1.        A Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

 

6.1.1.   A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó egyedi Szerződés feltételeit és az ÁSzF-ben foglaltakat elfogadja, azáltal, hogy a Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát írásban vagy ráutaló magatartással megteszi. Az elektronikus úton kötött szerződés ráutaló magatartással kötött szerződésnek minősül.

 

6.1.2.   A Szolgáltató ajánlatát elfogadó ráutaló magatartásnak minősül Megrendelő részéről a Szerződés lényeges tartalmának ismeretében tanúsított, egyetértést kifejező tevőleges magatartás, különösen:

 

ˇ         elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás;

ˇ         a Szerződéskötés során a szolgáltatási díj megfizetése;

ˇ         olyan adásvételi, bérleti vagy más szerződés megkötése, amelyben utalás található a Szolgáltatóval kötötött Szerződésre;

ˇ         konkrét szolgáltatás igénybevétele (az ingyenes próbaverziók kivételével);

ˇ         elfogadás egyéb ráutaló magatartással történő kifejezése;

ˇ         már fennálló Szerződés vagy igénybevett szolgáltatás esetében a díjfizetés.

 

6.1.3.   A Szerződés csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha a feltételeit a Megrendelő teljes körűen megismerte és elfogadta. A jelen ÁSzF a Szerződés részévé válik, ha a Szolgáltató annak teljes körű megismerhetőségét a Megrendelő részére a Szerződés megkötését megelőzően biztosította.

 

6.1.4.   Kétség esetén a Szerződés létrejöttnek tekintendő, ha a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást – ingyenes próbaverzió nyújtása esetén ennek időtartamán túl – több esetben is igénybe vesz.

 

6.1.5.   A Szerződés minden esetben létrejöttnek tekintendő, ha a Megrendelő a Szolgáltató részére a szolgáltatásért díjfizetést teljesít.

 

6.1.6.   A Szerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. Határozott időtartam esetében a Szerződés legfeljebb 2 évre köthető meg.

 

 

6.2.        Távollévők között kötött Szerződés

 

6.2.1.   A Szerződés távollévők között jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között az Általános Szerződési Feltételek alapján az egyedi Szerződésben megjelölt szolgáltatásokra az alábbi feltételek szerint.

 

6.2.2.   A megrendelői jogviszony távollévők között főszabály szerint úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltató honlapján vagy egyéb tájékoztatójában feltüntetett információk alapján a Szerződés megkötéséhez szükséges saját adatai megadása mellett elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve annak mellékleteit, a Szolgáltató díjszabását és az egyedi Szerződésben foglaltakat. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató honlapján, illetve székhelyén (ügyfélszolgálatán) érhetők el.

 

6.2.3.   A Megrendelőt az általa megadott adatok valódisága tekintetében büntetőjogi felelősség terheli.

 

6.2.4.   Ha a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy a Megrendelő által megadott adatok és a közhiteles cégnyilvántartás, illetve a Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) által szolgáltatott adatok eltérnek, a Megrendelő által megadott adatok nem a Megrendelő valós adatai, azok nyilvánvalóan hamisak, a Szolgáltató a Szerződést érvénytelennek tekinti.

 

6.2.5.   Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződésben rögzített szolgáltatási időszak megkezdése előtt fizeti meg a szolgáltatásért járó díjat, úgy a díjfizetés és a díj fejében járó szolgáltatás teljesítése tekintetében a Szerződés a benne megjelölt szolgáltatási időszak megkezdésével lép életbe. A Megrendelő a szolgáltatás nyújtását a Szerződésben (ajánlatban) megjelölt kezdő időponthoz képest korábbi időpontban nem követelheti arra hivatkozva, hogy a szolgáltatásért járó díjat már megizette.

o

7.    A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

 

7.1.        A Szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás, a Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra

 

7.1.1.   A Szerződés a Felek megállapodásával közös megegyezéssel vagy meghatározott esetekben egyoldalúan módosítható, az alábbiak szerint.

 

7.1.2.   Az egyedi Szerződés módosítására a Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak.

 

7.1.3.   A Szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Bármely Szerződés esetén a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat – az alábbi kivételekkel – akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Megrendelő az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül kifejezetten elfogadta. A szerződésmódosítás eseteiben a ráutaló magatartás szabályait az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet alkalmazni.

 

7.1.4.   A Szolgáltató kezdeményezheti a Szerződés ráutaló magatartással történő módosítását, ha a Megrendelő a Szerződés megkötésekor vagy Szerződés ideje alatt igazolható módon nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés módosítását kezdeményezi, a Megrendelő nyilatkozattételének elmulasztása vagy erre vonatkozó, a módosítással kapcsolatos tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül.

 

7.1.5.   A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásáról vagy annak visszautasításáról 15 napon belül nyilatkozhat. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról a Megrendelőt az előírt módon és időpontban értesítette.

 

7.1.6.   A Szerződés Szolgáltató által kezdeményezett módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti különösen a Megrendelő megfelelő értesítését követően megváltozott és számlázott díjak Megrendelő általi megfizetése, illetve a Szolgáltatás további igénybevétele.

 

7.1.7.   Amennyiben a Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a Megrendelő nyilatkozattételének elmulasztása a Szolgáltató módosításról való értesítését követő 15 napon belül, mint ráutaló magatartás elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató megfelelően eleget tett értesítési kötelezettségének.

 

7.1.8.   Szolgáltatásnak, illetve valamely szolgáltatás egyes elemeinek, illetve Moduloknak, opcióknak a Szolgáltató által a jövőre nézve történő megszüntetése esetén, amennyiben a Megrendelő az erről szóló értesítés kézhezvételét követően az értesítésben megjelölt határidőn belül és feltételekkel másik szolgáltatásra illetve Modulra nem vált, vagy – amennyiben felmondásra jogosult – felmondása folytán meg nem szűnik a Szerződése, a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás illetve Modul a határidő lejártával az alapszolgáltatásra módosul. A módosulástól kezdődően a Megrendelő az alapszolgáltatásért járó díj megfizetésére köteles.

 

7.1.9.   A Megrendelő a Szolgáltató kezdeményezését a Szerződés módosítására a következő módokon fogadhatja el, amely elfogadással a Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt feltételekkel és időpontban – hatályba lép:

 

ˇ         jelenlévők között a szerződésmódosítás megkötésével, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással;

ˇ         a Megrendelő postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;

ˇ         a Megrendelő elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;

ˇ         távollévők között szóban (telefonon) tett nyilatkozatok esetén kifejezett elfogadással;

ˇ         egyéb elektronikus hírközlés útján a Megrendelő közvetlen hozzájárulásával;

ˇ         előre fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltatás megváltozott feltételek szerinti folytatólagos igénybevételével;

ˇ         nyilatkozattétel elmulasztásával, amennyiben az egyedi Szerződésben a Megrendelő ehhez hozzájárult.

 

7.1.10.    A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozatot Megrendelőnek a Szolgáltató által kezdeményezett módosításra vonatkozó ajánlatának kézhezvételét követően 15 napon belül, illetőleg a módosításra vonatkozó ajánlatban megjelölt határidőn belül kell megküldenie Szolgáltató részére. A nyilatkozat határidőben történő megküldésének minősül, ha Megrendelő a nyilatkozatot a határidő lejártának napján tértivevényes levélben postára adja, illetőleg elektronikus levélben megküldi. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését nem fogadja el, a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezések figyelembevételével jogosult a Szerződés felmondására.

 

7.2.        Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok

 

7.2.1.   A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

 

i. az egyedi Szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltétel bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a Szerződés lényeges feltételeinek módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:

 

ˇ         a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató a Megrendelőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;

ˇ         a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;

ˇ         elírások javítása;

ˇ         a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;

ˇ         szolgáltatáscsomagok, Modulok, opciók megszüntetése a jövőre nézve;

ˇ         szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve;

ˇ         egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy a Megrendelők számára kedvező változások;

 

ii. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy

iii. a körülményekben bekövetkezett, a Szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja; vagy

iv. a Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Megrendelő számára előnyös módon változnak meg.

 

7.2.2.   A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek.

 

7.2.3.   Az Általános Szerződési Feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a Szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás.

 

7.2.4.   Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben azok nem érintik a már meglévő szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a Megrendelő részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek a Megrendelő részére nem jelentenek többlet terheket.

 

7.2.5.   Az ügyfélszolgálat címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban ezt a Szolgáltató köteles központi ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén naprakészen hozzáférhetővé tenni.

 

7.2.6.   A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

 

 

7.3.        Az egyedi Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok

 

7.3.1.   A Szolgáltató az egyedi Szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

 

ˇ      az egyedi Szerződésben vagy Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a Szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az egyedi Szerződés egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:

 

a)       a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató a Megrendelőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;

b)      a szolgáltatások megfelelő minősége biztosításának szükségessége;

c)       az elírások javítása;

d)      a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;

e)       egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy a Megrendelők számára kedvező változások.

 

ˇ      jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;

ˇ      a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja;

ˇ      ha az egyedi Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Megrendelő számára előnyös módon változnak meg.

 

7.3.2.       A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek, továbbá az olyan költség – a Szerződés megkötésekor előre nem látható – növekedése, amely a Szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába.

 

7.3.3.       Az egyedi Szerződés lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás.

 

7.3.4.       Új szolgáltatás bevezetése nem értelmezhető a meglevő egyedi Szerződés módosításaként, tekintettel arra, hogy a Megrendelő részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek a Megrendelő részére nem jelentenek többlet terheket.

 

7.3.5.       A Szolgáltató az egyedi Szerződés egyoldalú módosítása esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

 

 

7.4.   Az egyedi Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek feltételtől függő módosulása

 

7.4.1.       A Megrendelőt a Szerződés alapján terhelő és az Általános Szerződés Feltételekre tekintettel meghatározott díjak a Szolgáltató vagy a Megrendelő magatartásától függetlenül naptári évenként legfeljebb egy alkalommal, a fogyasztói árszínvonal növekedésével arányban módosulnak automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal (infláció) legalább 1 % mértékű növekedése esetén a megelőző év december 31-i mértékhez képest. A díjak automatikus módosulásának időpontja az éves fogyasztói árindex változásának Központi Statisztikai Hivatal honlapján történt közzétételt követő második hónap első napja. A díjváltozás mértéke megegyezik a fogyasztói árindex változásának mértékével.

 

 

7.5.   A Megrendelő értesítése a Szerződés módosítása esetén

 

7.5.1.       Az Általános Szerződés Feltételek elérhetőségét – ideértve annak módosításait is - a Szolgáltató a honlapján, illetve irodájában (ügyfélszolgálatán) folyamatosan, bárki számára ingyenesen biztosítja.

 

7.5.2.       Jelen Cím alatt az értesítésről meghatározott szabályok a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött valamennyi értesítésre (különösen módosítás, felmondás, számlaküldés, panaszügyintézés) értelemszerűen irányadóak. Szolgáltató minden esetben az elektronikus kapcsolattartási módokat tekinti elsődlegesnek és lehetőség szerint alkalmazandónak.

 

7.5.3.       A Szolgáltató a szerződésmódosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően értesíti az érintett Megrendelőket, kivéve az akciókat tartalmazó melléklet módosításait. Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken, illetve ha a módosítás kizárólag a Megrendelő részére előnyös, a 30 napos határidőt a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

 

7.5.4.       A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeinek azon módosításait, amelyek új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé és a már korábban nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érintik, továbbá, amelyek következtében kizárólag valamely díjak csökkennek csak azok hatálybalépésével egy időben hozza nyilvánosságra.

 

7.5.5.       A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget:

ˇ         számlalevélben (amennyiben a Szolgáltató küld ilyet), illetve számlaértesítő elektronikus levélben;

ˇ         a szolgáltatás jellegéhez igazodóan közvetlen értesítéssel (például postai úton, szóban telefonon, SMS-ben);

ˇ         elektronikus levélben a Megrendelő által megjelölt e-mail címen;

ˇ         egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon közzétételre utalással.

 

7.5.6.       Főszabály szerint a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldi meg a Megrendelő részére, ez esetben a számlaértesítő elektronikus levél minősül számlalevélnek. A Megrendelőt a számlaértesítő elektronikus levélben vagy az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre történő utalással kell értesíteni.

 

7.5.7.       Amennyiben a Megrendelő saját elhatározásából a Szolgáltatót elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult.

 

7.5.8.       A Megrendelő jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani.

 

7.5.9.       A Szolgáltató a Megrendelők elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítését akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy az értesítést a Megrendelő tudomásul vette, az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést a Megrendelőnek igazolható módon megküldték, vagy a postai levélben foglalt értesítést a Megrendelőnek igazolható módon megküldték.

 

7.5.10.    Az elektronikus levél, SMS, MMS vagy egyéb, utólag igazolható módon megtett értesítés esetén a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – a Megrendelő értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

 

7.5.11.    Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem állapítható meg az értesítés megtörténte, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig – a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább öt napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató a Megrendelő értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

 

7.5.12.    A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató a Megrendelő értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

 

7.5.13.    A Szolgáltató által tértivevény-szolgáltatással küldött és kézbesített értesítés esetén - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában a Megrendelő értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

 

7.5.14.    A hatósági eljárás során a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Megrendelő értesítése megtörtént.

 

 

7.6.   Az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban a Megrendelőt megillető jogok

 

7.6.1.       Amennyiben a Szolgáltató általi egyoldalú módosítás a Megrendelőre nézve bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, illetve módosul a szolgáltatás tartalma -, a Megrendelő a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

 

7.7.   A Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításra vonatkozó szabályok

 

7.7.1.       A Megrendelő jogosult a Szolgáltatónál – a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kapcsolattartási pontokon – szóban, írásban, illetve közvetlen elektronikus levélben (email) vagy közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján kezdeményezni a Szerződés módosítását.

 

7.7.2.       A Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosítás annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre és a Felek megállapodása szerint lép hatályba.

 

7.7.3.       A Szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek az a magatartás minősül, amellyel a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló személy vagy szervezet a saját nevében, vagy meghatalmazottja útján az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó Szerződéssel kapcsolatban rendelkezik, illetőleg a Szerződése keretében új szolgáltatást rendel meg vagy eseti szolgáltatást vesz igénybe.

 

7.7.4.       A Szolgáltató visszautasíthatja a Megrendelő új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését, mindaddig, amíg a Megrendelőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása van.

 

7.7.5.       A Megrendelő új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését a Szolgáltató akkor is visszautasíthatja, ha az a Megrendelő számára bármely okból korlátozva van.

 

7.7.6.       Határozott idejű Szerződés hatálya alatt a Megrendelőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött szolgáltatása feltételeinek (így különösen egyes Modulok)  módosítására a Szerződés Felek általi közös megegyezéssel történő módosításával van lehetősége.

 

7.7.7.       A Megrendelő által bármilyen formában kezdeményezett kétoldalú szerződésmódosításra, és értelemszerűen az így módosított Szerződésre a Szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.

 

 

7.8.        Változás a Megrendelő személyében (megrendelői jogviszony átírása)

 

7.8.1.       A Szolgáltató a Megrendelő vagy a jogutódja kérésére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak figyelembevételével módosíthatja az egyedi Szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be („átírás”).

 

7.8.2.       A megrendelői jogviszony átírását a Megrendelő vagy jogutódja az átírási kérelem jogalapját hitelt érdemlően igazoló okirat (szerződés, közgyűlési vagy hatósági határozat illetve jegyzőkönyv, stb.) bemutatásával kérheti.

 

7.8.3.       Az átírás során a Szolgáltató minden esetben köteles tiszteletben tartani a Megrendelő és a jogutódja erre vonatkozó megállapodását.

 

7.8.4.       A Szolgáltató senki számára nem jogosult és köteles hozzáférést biztosítani azon adatokhoz (adatbázisokhoz), melyekhez való hozzáférést az eredeti Megrendelő – akár a Szerződés fennállása alatt, akár a Szerződés megszűnését követően is, határozott vagy határozatlan időre - kifejezetten nem engedélyezte, kivéve a jogszabályi rendelkezésen vagy hatósági határozaton alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

7.8.5.       A Szolgáltató vélelmezi, hogy amennyiben a Megrendelő az általa igénybe vett szolgáltatáshoz és az annak kapcsán keletkezett adatbázishoz való hozzáférést illetve az adatbázis átvételét – mint az adatokkal rendelkezni jogosult - kifejezetten engedélyezi, a Megrendelő jogutódja azon adatok tekintetében, melyekre a Megrendelő az átadást engedélyezte, a szolgáltatás igénybevételére és a Szoftver használatára az adatkezelést engedélyező Megrendelő felhasználói fiókjában meglévő adatok kezelésével együtt jogosult. Ebben az esetben a Megrendelő jogutódja adatkezelésének jogszerűségét a Szolgáltató – mint adatfeldolgozó 3. fél - nem jogosult vizsgálni, az erre vonatkozó nyilatkozatokat a Megrendelő és jogutódjának megállapodása tartalmazza. A Szolgáltató a helyreállíthatóság és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása céljából 1 évig megőrzi a rögzített adatokat (adatbázist) a társasház lezárását követően is, kivéve, ha a Megrendelő azokat törölte.

 

7.8.6.       Amennyiben az átírandó Szerződés Megrendelőjének számlatartozása vagy ki nem egyenlített számlája van, a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az átírási kérelmet ezek kiegyenlítéséig nem teljesíti.

 

7.8.7.       Az átírásra a Szolgáltató szabványos, új szolgáltatásra vonatkozó eljárásai vonatkoznak. A megrendelői jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni a Szolgáltató mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben foglalt követelményeknek.

 

7.8.8.       Az átírási kérelem elfogadása esetén annak teljesítési határideje az átírási kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 nap. Szolgáltató köteles az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az új Megrendelőt értesíteni.

 

7.8.9.       Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód (magán- vagy jogi személy) válik a Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.

 

8.    ELÁLLÁS, FELMONDÁS

 

8.1.        A Szerződés egyoldalú megszüntetése

 

8.1.1.   A távollévők közötti Szerződés megkötésével a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Általános Szerződési Feltételekben írtakra tekintettel kezdi meg. A Megrendelő a távollévők között létrejött Szerződés megkötését követően tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől. Ha a Szolgáltató a Szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, a Megrendelőt a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

 

8.1.2.   A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató díjköveteléssel a Megrendelő felé nem élhet. A Megrendelő felmondása esetén a Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokkal arányos díjra tarthat igényt. Amennyiben a Szolgáltató ingyenes próbaverziót biztosít a Megrendelő részére, az ingyenes próbaidőszakra vonatkozóan a Szolgáltató díjköveteléssel nem élhet a Megrendelő felé.

 

8.1.3.   Az egyedi Szerződés ellenkező tartalmú kikötése hiányában a határozott időtartamra kötött Szerződést – a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 14 napos elállási illetve felmondási jog kivételével - a Megrendelő csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni, melyet minden esetben indokolni köteles.

 

8.1.4.   Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő szerződésszegése miatt szünteti meg a Szerződést elállással vagy felmondással vagy ha a Megrendelő jogosulatlanul tesz felmondó vagy elállást tartalmazó nyilatkozatot, illetve ha a Megrendelő a határozott időtartamra megkötött egyedi Szerződést a Szerződés lejárata előtt szünteti meg, a Megrendelő visszamenőleg köteles megfizetni a Szerződésben kikötött kedvezményes díj és a Szolgáltató által azonos szolgáltatásért a szerződéskötés időpontjában általában kért díj (nyilvános listaár) közötti különbözetet. Az ebben a bekezdésben foglaltakat a Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatásra alkalmazni kell, így a szerződött alapszolgáltatásra és a Modulokra egyaránt.

 

8.1.5.   A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 14 napos elállási illetve felmondási jogon túl a határozatlan időre kötött Szerződés felmondási ideje 30 nap, melyet indokolni nem kell.

 

8.1.6.   A Szerződés felmondása esetén a Szerződést felmondó fél köteles a felmondást a másik féllel írásban közölni és a Felek a Szerződésből eredő jogosultságaik és kötelezettségeik tekintetében kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni.

 

 

8.2.        A Szerződés Szolgáltató általi felmondásának speciális esetei

 

8.2.1.   A Szolgáltató jogosult bármely szolgáltatását szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírások valamelyikét megszegi:

 

ˇ         Tilos a Szolgáltató WEB tárhelyén (szerverén), törvénybe vagy jó erkölcsbe, illetve a közízlésbe ütköző, szerzői jogokat vagy védjegyoltalmat sértő tartalmak bármilyen módon és bármilyen célból történő elhelyezése.  

ˇ         Tilos a Szolgáltató WEB tárhelyén (szerverén) programkód, különösen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas a rendszeren való futtatásra.

ˇ         Tilos a Szolgáltató vagy partnerének bármely rendszerén keresztül, illetve tárhelyéről üzemeltetett bármely weboldalról kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása a Szolgáltató bármely rendszerének, szoftverének igénybevételével, vagy a Szolgáltatóra való hivatkozással.

ˇ         Tilos az Internet Etikai Kódexének megsértése.

 

9.    AJÁNLAT, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

 

9.1.        A Szolgáltató ajánlata

 

9.1.1.   A Szolgáltató által megállapított díjak, árjegyzékek vagy ajánlatok az árjegyzéken vagy ajánlatban, illetve a díj megállapításában rögzített időponttól (ennek hiányában annak keltétől) kezdődően, a díjmegállapítás, az árjegyzék, vagy az ajánlat lejártáig érvényesek. Új díjmegállapítás, árjegyzék, vagy ajánlat Szolgáltató általi kiadása a korábbi keletű díjmegállapítást, árjegyzéket, vagy ajánlatot érvényteleníti. A Szolgáltató címzett ajánlata a keltezésétől számított öt (5) napig érvényes, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérő kikötést tartalmaz.

 

9.1.2.   Amennyiben a megrendelés bármilyen, a Szolgáltató díjmegállapításában, árlistájában vagy ajánlatában rögzítettektől eltérő, vagy azokban nem szereplő kikötést tartalmaz, a Szerződés kizárólag a megrendelés új feltételének a Szolgáltató általi kifejezett, írásbeli elfogadásával jön létre.

 

9.1.3.   Az árak illetve a díjak a Szolgáltató által írásban meghatározott vagy visszaigazolt összegűek, és az ÁFA-t külön megjelölve tartalmazzák.

 

 

9.2.        A Szoftver használatáért járó díj számítása, visszamenőleges adatrögzítés

 

9.2.1.   A Szoftver használatáért járó díj a Szolgáltató részéről a Szoftverben kezelt Albetétek száma alapján kerül kiszámlázásra. A Felek az egyedi Szerződésben ettől eltérő számlázási rendszerben is megállapodhatnak. A Szolgáltató a számla kiállítása során a Megrendelő fiókjában a zárás napján, illetve a számlázással érintett hónap végén meglévő, a Szoftverben kezelt Albetéteket veszi alapul, társasházankénti bontásban. A díjszámítás alapjába nem számítanak bele azok az Albetétek, melyek a Szoftverben „ISM” (ismeretlen befizető/nyitott albetét), „ONK” (önkormányzati jelölés) vagy „MINTAHÁZ” (bővebben lásd: 10. AZ INGYENES PRÓBAVERZIÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK) megjelöléssel szerepelnek.

 

9.2.2.   Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a Szoftverben kezelt Albetétek száma bármely okból – különösen új Albetét felvétele folytán – változik, a Szolgáltató minden esetben fenntartja a jogot a számla változás szerinti kiállítására úgy, hogy a számlázott időszakra a ténylegesen kezelt albetétszámot veszi alapul.  

 

9.2.3.   Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a Szoftverben kezelt Albetétek száma úgy változik pozitív irányba, hogy a Megrendelő az adott számlázási időszakot megelőző időszakra, visszamenőleg rögzít új Albetétet, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az újonnan rögzített Albetétre számlát állítson ki arra az időszakra vonatkozóan arányosan, mely időszakra vonatkozóan a Megrendelő visszamenőleg rögzítette az Albetétet.

 

9.2.4.   Megrendelő a Szerződés időtartama alatt bármely adatmennyiséget jogosult visszamenőleg rögzíteni a Szoftverben, mely főszabály szerint a Szoftver használatával járó folytatólagos adatrögzítésre vonatkozó szabályok szerint díjköteles. Amennyiben a visszamenőleges adatrögzítéshez a Szolgáltató közreműködése szükséges a Szoftver adottságaiból kifolyólag – különös tekintettel a teljes megelőző évek adatmennyiségére vonatkozóan – , abban az esetben a Megrendelőnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval, aki az ilyen speciális rögzítési igényre vonatkozó feltételekről és díjazásról a Megrendelő részére tájékoztatást nyújt. A tájékoztatás magában foglalhat az ÁSzF-től eltérő rendelkezéseket, illetve a Szolgáltató egyedi ajánlatát a visszamenőleges rögzítésre vonatkozó díjazásra vonatkozóan.

 

 

9.3.        Számlázás

 

9.3.1.   A Szolgáltató a Szoftver használatáért járó díjat havi elszámolással számlázza ki a Megrendelő részére.

 

9.3.2.   A Megrendelő a szolgáltatásért járó díj bruttó összegét a Szolgáltató által kiállított számla kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára teljesített átutalással fizeti meg. A fizetés minden esetben a teljes számlaérték Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján tekintendő teljesítettnek.

 

9.3.3.   Albetétszám alapú elszámolás esetén a Szolgáltató a számla kiállítása során a Megrendelő fiókjában a zárás napján, ennek hiányában az adott hónap végén meglévő Albetéteket veszi alapul, társasházankénti bontásban.

 

9.3.4.   Amennyiben a Szolgáltató külön díjfizetés ellenében a Szoftverhez kapcsolódó Modul szolgáltatásában állapodik meg a Megrendelővel, a Szolgáltató a Modul használatáért járó díjat az Albetétek száma alapján vagy egyedileg határozza meg. A Modul(ok) előre megállapított díja a Szoftver használatáért járó díjjal együtt kerül kiszámlázásra a Megrendelő részére.

 

9.3.5.   A Szolgáltató választása szerint a Megrendelőt terhelő díjakra vonatkozóan a számla kiállítását megelőzően díjbekérőt is kiállíthat. Díjbekérő kiállítása esetén a Megrendelő a díjbekérőben meghatározott fizetési határidőn belül köteles a megállapított díjat a Szolgáltató részére megfizetni, melynek elmulasztása a számlatartozás megfizetésének elmulasztásához hasonlóan fizetési késedelemnek minősül.

 

 

9.4.        Fizetési késedelem

 

9.4.1.   Amennyiben a Megrendelő a 15 napos fizetési határidőn belül a számlázott összeget a Szolgáltató részére nem fizeti meg, így fizetési késedelmbe esik, a Szolgáltató a Megrendelőt a számlatartozás kiegyenlítésére írásban (e-mail) felszólítja. Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére, az abban megjelölt póthatáridő leteltéig nem tesz eleget, a Szolgáltató a lejárt követelését jogi úton érvényesíti, a Szerződést pedig jogosult azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatást megszüntetni. Ebben az esetben a Szolgáltató lejárt díjkövetelésének teljesítéséig a Megrendelő sem a szolgáltatás további nyújtását sem a Szolgáltató birtokába jutott bármely adat vagy kód átadását nem követelheti.

 

9.4.2.   Egyebekben a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a késedelembe esés napjától korlátozhatja a hozzáférést a Megrendelő felhasználói fiókjához, mely a Szoftver korlátozott használatát eredményezi. 6 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókját az abban található adatokkal együtt véglegesen törli.

 

9.4.3.   Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, de legfeljebb évi 8 százalékpfont mértékű késedelmi kamatot felszámítani, napi kamatszámítással, melynek megfizetése a következő számlázási időszakban vagy a Szerződés megszűnésekor válik esedékessé. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül. A Szolgáltató fenntartja a késedelmes fizetéssel vagy a nemfizetéssel okozott kárainak teljes megtérítésére vonatkozó jogát. A fizetési késedelem további következménye, hogy a Megrendelő 15 napot elérő fizetési késedelem esetén a Szolgáltató által nyújtott esetleges árengedményt elveszítheti és az árengedmény nélküli díj fizetésére válhat kötelessé. Amennyiben a szolgáltatásért járó díj a fentieknek megfelelően módosul, a Szolgáltató jogosult az árkülönbözet leszámlázására.

 

 

9.5.        Egyenleg alapú számlázás

 

9.5.1.   Egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató a havi számlázás helyett egyenleg alapú számlázást biztosíthat a Megrendelő részére.

 

9.5.2.   Egyenleg alapú számlázás esetében a Szolgáltató előre meghatározza azt az egyenleget, melynek keretéig a Megrendelő részére teljesítendő szogáltatásait a Szolgáltató által meghatározott értéken teljesíti. Az egyenleg összegének kimerülése vagy a Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató kiszámlázza a Megrendelő részére a teljesített szolgáltatások ellenértékének megfelelő díjat.

 

9.5.3.   Szolgáltató az egyenleg alapú számlázásról – külön megállapodás hiányában legfeljebb egyszer, különösen a Megrendelő szerződésszegése esetén - havi számlázásra térhet át, melyről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

 

9.5.4.   Megrendelő az aktuális egyenlegéről a MultiHáz felületen található „Egyenlegem” menüpont alatt tájékozódhat. Abban az esetben, ha a Megrendelő és a Szolgáltató részéről megállapításra kerül, hogy a Szerződés keretében igénybevett valamely szolgáltatás tekintetében túlfizetés történt a Megrendelő részéről, a Szolgáltató a túlfizetés összegét a Megrendelő MultiHáz egyenlegén jóváírja.

 

 

9.6.        Biztonsági mentés helyreállítása

 

9.6.1.   A Szoftverre épülő szolgáltatások biztonsága érdekében a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókján keresztül rögzített adatokról biztonsági mentéseket készít. A biztonsági mentések készítésének célja, hogy a Szoftveren keresztül már berögzített adatok (adatbázisok) egy esetleges üzemzavar, hardverek meghibásodása vagy más, nem várt esemény bekövetkezése esetén visszaállíthatók legyenek az esemény bekövetkezése előtti állapotra.

 

9.6.2.   A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján, egyedi árajánlat szerint vállalja szükséges biztonsági mentés visszaállítás elvégzését valamely korábbi állapotra vonatkozóan, amennyiben a kért helyreállítás lehetséges.

 

9.6.3.   A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókját és az abban található adatokat a késedelembe esés napjától számítva 6 hónapig őrzi meg, mely időszak alatt a biztonsági mentés helyreállítását a Megrendelő vagy jogutódja a teljes díjtartozás megfizetését követően kérheti. A Megrendelő szerződésszegésével kapcsolatosan szükséges biztonsági mentés helyreállítás minden esetben díjköteles.

 

9.6.4.   Ingyenes próbaverzió biztosítása esetén a Szolgáltató a próbaverzió igénybevételétől (felhasználói regisztráció időpontja) számítva 6 hónapig őrzi meg a felhasználói fiókot és az abban rögzített adatokat. A próbaverzió használója a Szerződés megkötését követően ezen időtartamon belül kérheti a biztonsági mentés helyreállítását.

 

 

9.7.        A szerződött árak és díjak módosítása a Szolgáltató által

 

9.7.1.   A Szolgáltató jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a szolgáltatásért járó díj teljes kiegyenlítését is) időpontja közötti jogszabályváltozás, vagy a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott EUR/HUF deviza középárfolyam kettő (2)%-ot meghaladó mértékű változása esetén. Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a jogszabályváltozás miatt a Szolgáltatót érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árfolyamokkal számított árdifferencia összege.

 

9.7.2.   A Szolgáltató jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a szolgáltatásért járó díj teljes kiegyenlítését is) időpontja között bekövetkezett esemény – így különösen a szolgáltatás nyújtásához szükséges külső erőforrások vagy igénybe vett külső szolgáltatások díjváltozása, egyes külső beszállítók árváltoztatása vagy olyan korlátozás bevezetése, mely a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató részére költségesebbé teszi - esetén. Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a Szolgáltatót érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árdifferencia összege.

 

9.7.3.   Amennyiben a Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás a Megrendelőre nézve bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, illetve módosul a szolgáltatás tartalma -, a Megrendelő a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

9.7.4.   A Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy az általa megállapított díjakat a jövőre nézve (új szerződésekre kiterjedő hatállyal) megváltoztatja. A Szolgáltató szolgáltatásaiért kiszámlázott díj nem lehet magasabb, mint a Szolgáltató honlapján megtalálható nyilvános, aktuális árjegyzékében szereplő díj.

 

9.7.5.   A díjak Szolgáltató általi változtatására hivatkozva a változtatás időpontjához képest visszamenőleges hatályú fizetési, megtérítési vagy beszámítási igénynek egyik Fél részéről sincs helye.

 

 

9.8.        A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele

 

9.8.1.   A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevételére kizárólag a címzett Megrendelő jogosult, a megjelölt mértékben.

 

9.8.2.   A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az ajánlott kedvezmények korlátlan biztosítására.

 

9.8.3.   A Szolgáltató által kínált kedvezmények igénybevételét a Szolgáltató esetenként csak korlátozottan teszi lehetővé.

 

10.         AZ INGYENES PRÓBAVERZIÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

 

10.1.     A jelen Cím alatt részletezett szabályok a Szolgáltató által meghatározott időre (Próbaidőszak) és feltételekkel, konkrét Megrendelő vagy Felhasználó részére biztosított ingyenes próbaverziókra vonatkoznak, nem alkalmazhatók azonban a Szoftver demo.multihaz.hu címen elérhető, sandbox környezetben használható verziójára. A Szoftver sandbox környezetben használható verziója kizárólag a Szoftver bemutatására, kiprobálására és funkcióinak tesztelésére szolgál, melyből a rögzített (akár fiktív, akár valós) adatokat a Szolgáltató meghatározatlan időközönként, a felhasználó előzetes értesítése nélkül is törölheti. Tekintettel arra, hogy fentiek értelmében  a Szoftver sandbox környezetben használható verziója nem a Szoftver végső rendeltetésének megfelelő használatára szolgál, a Szolgáltató a Szoftver ezen verziójával kapcsolatos adatvesztésért és egyéb károkért felelősséget nem vállal.

 

10.2.     Ingyenes próbaverziónak minősül többek között a Mintaház funkció. Ennek keretében a kezelő egy MINTA nevű házat felvisz a MultiHáz rendszerbe, melybe a szolgáltatás használója tetszőleges számú albetétet rögzíthet és kipróbálhat bizonyos funkciókat a rendszerben. A Mintaház könyvelésre nem használható. A Mintaházban rögzített adatokat a Szolgáltató határozatlan időközönként törli. A Mintaház funkció használatáért díj nem kerül felszámításra.

 

10.3.     Amennyiben a Szolgáltató a Szoftverre vagy valamely egyéb szolgáltatására ingyenes próbaverziót biztosít, az előre meghatározott Próbaidőszak lejártával a próbaverzió használóját a Szolgáltató a Szerződés megkötésére és ezzel egyidejűleg meghatározott időponttól esedékes díjfizetésre hívja fel. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásért járó díjat megfizeti, az a ráutaló magatartás szabályai szerint szerződéskötésnek minősül.

 

10.4.     Amennyiben a Szolgáltató a Szoftverre ingyenes próbaverziót biztosít, ennek időtartama legalább 14 nap. A Próbaidőszak az utolsó napját követő nap 0:00 órakor jár le.

 

10.5.     A Szoftver ingyenes próbaverziójának biztosítása esetén – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - egyik fél sem tehető kötelezetté a Szerződés megkötésére a próbaidőszak lejártával.

 

10.6.     Ingyenes próbaverzió biztosítása esetén a Szolgáltató a próbaidőszakra vonatkozóan semmilyen követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel (vagy a próbaverzió használatára jogosulttal) szemben.

 

10.7.     Amennyiben az ingyenes próbaverzió használója a Próbaidőszak lejártával nem köti meg a Szerződést a Szolgáltatóval, nem válik Megrendelővé, mely esetben a Szolgáltató a szolgáltatásai nyújtását – így különösen a Szoftver használatát és elérhetőségét – részére korlátozhatja vagy meg is szüntetheti, mely esetben a felhasználói fiók a jövőre nézve elérhetetlenné válik, a benne rögzített adatok pedig törlésre kerülnek. Az ebből eredő esetleges adatvesztésért vagy egyéb kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Szolgáltató nem kötelezhető a Szoftver próbaverziójában kezelt adatok átadására illetve bármely más kötelezettség teljesítésére.

 

10.8.     Az ingyenes próbaverzió időtartama alatt (Próbaidőszak) a Szolgáltató nem feltétlenül biztosítja a Megrendelő részére minden funkció elérhetőségét a Szoftverben. Az ingyenes próbaverzió keretében a Megrendelő erre vonatkozó követeléssel a Szolgáltató felé nem élhet.

 

11.              A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGA

 

11.1.     A Szolgáltató a Szoftver használatával kapcsolatos szolgáltatásainak biztonságát elsősorban a Szoftverben kezelt adathalmazokra irányuló folyamatos biztonsági mentések elvégzése útján biztosítja. A Szolgáltató a biztonsági mentések rendszerét (a mentések módját, gyakoriságát, stb.) maga határozza meg, az a mindenkor alkalmazott gyakorlatának megfelelően történik.

 

11.2.     A biztonsági mentés minden esetben az adott felhasználói fiókban lévő adathalmaz egészére vonatkozó, automatikusan lejátszódó folyamat, mely a Megrendelő külön kérése nélkül is lejátszódik. A biztonsági mentések helyreállítása főszabály szerint díjköteles, melynek díját a Szolgáltató egyedi ajánlatban közli a Megrendelővel (lásd: AJÁNLAT, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS).

 

11.3.     A Szolgáltató általában az alábbi biztonsági mentési rendszert alkalmazza:

 

ˇ         Naponta 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 90 napi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó napi mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Hetente 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 4 heti mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó heti mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Havonta 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 12 havi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó havi mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Évente 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 5 évi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó éves mentések törlésre kerülnek.

 

11.4.     Amennyiben több biztonsági mentés időben egybe esik, csak az egyik kerül határozott időre megőrzésre a Szolgáltató részéről.

 

11.5.     A Szolgáltató eltérő biztonsági mentési rendszert alkalmaz a Szoftver dokumentumtára vonatkozásában, ez esetben a napi mentések 90 helyett 7 napig kerülnek megőrzésre.

 

11.6.     A Szolgáltató a Szoftvert magyar szerverközpontban futtatja, saját szervereken. A szerverkörnyezet összetett strukturájából adódóan a rendszer hatékonyan ellen tud állni az informatikai jellegű támadásoknak.

 

11.7.     A Szolgáltató által fenntartott szerverszobába kizárólag a személyi adataik tekintetében igazolt, megbízott munkatársaink, illetve alvállalkozóink léphetnek be. A Szoftver működését biztosító szerverek külön zárt ún. rackszekrényekben találhatók, más szolgáltatások szervereitől függetlenül.

 

11.8.     A szerverszoba a vonatkozó előírásoknak megfelelően működik, több, különálló fizikai csatlakozási pontú internet, áram, és légtechnkiai (hűtés) ellátása van, mely magas fokú üzembiztonságot eredményez.

 

11.9.     Szolgáltató az egyedi Szerződés keretében kötelezettséget vállal a megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása a Megrendelő részére, különös tekintettel a Szoftver megbízható használhatóságára.

 

11.10. A Szolgáltató a Szoftver folyamatos használhatóságát, évi 99%-os rendelkezésre állással vállalja. A rendelkezésre állás időtartamába nem számít bele az előre bejelentett karbantartás időtartama, a hálózati hiba kijavításának időtartama, a szolgáltatás vis maior miatti szünetelése, a 3. fél (pl.: internet-, vagy áramszolgáltató) által biztosított szolgáltatások esetleges szünetelése ha ez nem a Szolgáltató magatartására vezethető vissza, valamint a szolgáltatás szünetelésének olyan további okai, melyek nem a Szolgáltató érdekkörében merültek fel.

 

11.11. A Szolgáltató köteles óvni a Megrendelő által a Szolgáltató rendszerében (szerverén) elhelyezett adatokat, azok biztonságáért a szükséges biztonsági intézkedéseket megteszi. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerében elhelyezett adatok rendszerhiba, vagy valamely külső okból, különösen a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más (internet) szolgáltatók tevékenységére visszavezethető okból eredő elvesztéséből származó károkért.  

 

11.12. A Megrendelő felhasználói fiókjába való első belépés az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail címre küldött belépési link segítségével történik. A belépési linkre rákattintva a Megrendelő létrehozhatja a saját jelszavát, melytől kezdve használhatja a Szoftver éles verzióját. A Megrendelő az általa létrehozott jelszó és egyéb belépési adatok biztonságáért maga felel, a jelszót senki másnak, így a Szolgáltatónak sem adhatja ki.

 

11.13. A Megrendelő belépési jelszavának biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi biztonsági előírásokat adja a Megrendelő részére:

 

ˇ         összetett, egyedi jelszó választása, mely számokat, kis- és nagybetűket valamint a betűktől és számoktól eltérő egyéb karaktereket is tartalmaz;

ˇ         a választott jelszót kizárólag egy belépési helyen (pl.: Multiház felhasználói fiók) szabad használni;

ˇ         a jelszavakat rendszeresen (legalább 2 havonta) cserélni kell;

ˇ         a belépési jelszót lehetőség szerint jelszókezelőben kell tárolni.

 

11.14.     A Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókjába való jogosulatlan belépést nem jogosult, nem köteles és nem is képes ellenőrizni. A fenti, jelszókezelésre vonatkozó biztonsági javaslatok be nem tartásából és a Megrendelő belépési adatainak egyéb jellegű, nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12.         JÓTÁLLÁS, HIBAELHÁRÍTÁS

 

12.1.         Szoftver jótállás

 

12.1.1.    A Szolgáltató által forgalmazott, illetve alkalmazott, de nem a Szolgáltató által előállított termékekre (szoftverekre) az adott gyártó, illetve előállító (szoftverforgalmazó) jótállási feltételei és a jogszabályok által előírt jótállási feltételek vonatkoznak (lásd: Forgalmazott Szoftver).

 

12.1.2.    A Szolgáltató garantálja, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó termékleírásnak.

 

12.1.3.    Amennyiben a Szolgáltató valamely saját Szoftvert átad a Megrendelő részére, az ilyen Szoftverre a Szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában kilencven (90) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete az átadást követő első nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés később történik, az üzembehelyezés napja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a SaaS (web alapú) rendszerekre, különösen a Multiház programra, melyek esetében a Szolgáltató a Szoftver használatát átengedi ugyan, az azonban a Megrendelő birtokába ténylegesen nem kerül.

 

12.1.4.    A Szolgáltató jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a termékleírástól való lényeges eltérését kijavítani. A Szolgáltató az elvárhatóság keretein belül minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Szoftver működése megszakítás és hibamentes legyen.

 

12.1.5.    A Szolgáltató nem vállal jótállást a Forgalmazott Szoftverre és dokumentációjára. A Forgalmazott Szoftverekre a szoftver jogtulajdonosának jótállási feltételei vonatkoznak, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

 

12.2.         A jótállásra és hibaelhárításra vonatkozó közös szabályok

 

12.2.1.    A Szolgáltató jótállási és hibaelhárítási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:

 

ˇ         A Megrendelő a Szolgáltató által biztosított tájékoztatásban, leírásban, vagy használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja a Szolgáltató Szoftverét és egyéb termékeit és betartja a Szolgáltató használatra vonatkozó ajánlásait, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

 

ˇ         A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet és rendszerkövetelményeket a szolgáltatás igénybevételéhez, így különösen a megszakítás nélküli áramellátást és internethozzáférést, illetve a Szoftver és a Forgalmazott Szoftver által igényelt hardver- és szoftverkörnyezetet.

 

ˇ         A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

 

12.2.2.    A Szolgáltató jótállási és hibaelhárítási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a Szolgáltató terméke (Szoftver) meghibásodásának, illetve a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatás elégtelenségének oka:

 

ˇ         hogy a Megrendelő a Szoftver dokumentációjának ajánlásaiban foglaltaktól eltérően használja a Szoftvert;

ˇ         a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a Szoftverre előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát (például különösen: a Szolgáltató által nem ajánlott szoftver- és hardver környezet, áram- vagy internetkimaradás);

ˇ         a Szerződés megkötése után, de a szolgáltatás tényleges igénybevétele előtt bekövetkezett esemény;

ˇ         a Megrendelő vagy harmadik személy által a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt javítás, módosítás;

ˇ         a Forgalmazott Szoftver meghibásodására vezethető vissza;

 

12.2.3.    A Szolgáltatót – a Szerződés eltérő tartalmú kikötése hiányában – a jelen Cím alatt rögzített kötelezettségeket bármilyen szempontból meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem terhelik.

 

12.3.         Hibaelhárítás

 

12.3.1.    A Szerződés keretében a Szolgáltató eseti programhiba javítást végez a Megrendelő részére. Az eseti programhiba javítás elsősorban hibaüzenet (hibajegy) alapján történik, a Szoftver belső hibaüzenet kezelőjén (hibajegykezelő) keresztül. A hibajegykezelő használatával a Szolgáltató a Szoftverben a Megrendelő által végzett utolsó 150 műveletet utólag is képes ellenőrizni.

 

12.3.2.    A rendszerhiba vagy egyéb hiba természetéből adódhat, hogy a hibaelhárításra legoptimálisabban a Szoftver rendszerén belül kerülhet sor, továbbá egyes hibaelhárítási folyamatok optimalizálásához elengedhetetlen lehet a Multiház rendszerhez való teljeskörű hozzáférés és az ezzel együtt járó adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

12.3.3.    A Megrendelő felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy szükség esetén a Megrendelő felhasználói fiókjába belépjen és ott különböző műveleteket hajtson végre az esetleges hibák elhárítása érdekében, mellyel együtt jár a Megrendelő felhasználói fiókjában tárolt adatokhoz való hozzáférés és az azokat érintő adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

12.3.4.    A Multiház rendszer üzembiztonsága érdekében, indokolt esetben a hibajavítás egy elkülönült fejlesztői környezetben történhet, mely során a hibás adathalmaz másolatát a Szolgáltató belső fejlesztői környezetbe emeli és ott tárolja a hiba kijavításáig, legfeljebb azonban 21 napig.

 

12.3.5.    A Szolgáltató hibaelhárítás keretében végzett szükségszerű adatkezelése kizárólag a konkrét szoftverhiba elhárítását célozza. A Megrendelő a Szolgáltató hibaelhárítás érdekében végzett adatkezeléséhez minden esetben hozzájárul.

 

12.3.6.    A Szolgáltató minden egyes hibajegy kivizsgálására és ezek kapcsán vélt vagy valós hibák kijavítására kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató a hibajegyek sűrűsége, a hibák súlyossága és egyéb szempontok alapján rangsorolja az elvégzendő hibaelhárításokat, a Megrendelőnek a feladatok beosztására ráhatása nincs. A hibajegy nyitása önmagában nem vonja maga után a hibaelhárítás sürgős elvégzését a Szolgáltató részéről, ha a jelzett hiba a Szoftver működését lényegesen nem befolyásolja.

 

12.3.7.    A Szolgáltató belső monitorozás alapján is végez hibaelhárítási tevékenységet, mely során egy belső, automata rendszerfelügyelő rendszer azonosítja a problémát, mielőtt a probléma a külvilágban ténylegesen jelentkezne.

 

12.3.8.    Mindaddig, amíg a nyújtott szolgáltatás vagy bármely szoftver a dokumentációjában (termékleírásban) írtaknak megfelel, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az igénybevett szolgáltatás vagy szoftver bármiben eltér a Megrendelő által elvártaktól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás vagy szoftver bárminemű vélt vagy valós hiányosságáért, ha a megrendelést nem előzte meg egy, a Szolgáltató által a Megrendelőnél végzett megvalósíthatósági teszt (funkcionális és teljesítmény).

 

12.3.9.    A Szolgáltató által vállalt hibaelhárítási rendelkezésre állás időtartama megegyezik a Szerződés időtartamával, amely időtartamot (időbeli hatály) mindig az adott Szerződés határoz meg. Hibaelhárítást kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló fél (Megrendelő vagy jogutódja) kérhet, fennálló szerződéses jogviszony kapcsán.

 

12.3.10.                       A Szolgáltató csakis az általa ismert és/vagy elhárítható hibák elhárítását vállalja.

 

13.    FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

13.1.     A Szolgáltató a számára felróható okból bekövetkező károkat – a mindenkor hatályban levő jogszabályi korlátozások keretei között – legfeljebb a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás számlaértékéig, vagy ha az kevesebb, a Szerződés értékének -folyamatos szolgáltatás esetén egy havi díjnak - megfelelő értékű közvetlen kár értékéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő, automatikus elismerését.

 

13.2.     A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről előre tájékoztatták.

 

13.3.     A Szolgáltató részére átadott adatok, információk, dokumentumok károkozás (adatvesztés) elleni biztosítása másolatkészítéssel, vagy egyéb alkalmas módon minden esetben a Megrendelő kötelessége, melynek elmaradásából vagy nem megfelelő elvégzéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

13.4.     A Megrendelő a Szolgáltató elleni kárigényét a kár bekövetkeztétől számított 3 (három) hónapon belül érvényesítheti.

 

13.5.     A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített ellenszolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

 

13.6.     Amennyiben a Szolgáltató a hibaelhárítási vagy egyéb, a szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségét azért nem tudja megfelelően teljesíteni, mert az adatkezeléssel járna és az adatkezelés érintettje a személyes adatai kezelését megtiltja, azok törlését kéri vagy a Szolgáltató szükségszerű tevékenységét egyéb módon akadályozza, az ebből eredő kárért, illetve késedelemért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

14.         PANASZKEZELÉS

 

14.1.     A panaszokat a Szolgáltató e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen fogadja.

 

14.2.     E-maileket a Szolgáltató a hét minden napján 0-24 órában fogad, és legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol rájuk.

 

14.3.     A Szolgáltató panaszkezelési kötelezettsége kizárólag a Megrendelőtől, a Szolgáltató bármely szolgáltatását valamely egyéb érvényes jogcím alapján használótól, illetve az ilyen szolgáltatás közvetlen érintettjétől érkező panaszokra terjed ki. Panaszbejelentés esetén az érintettségre a panaszbejelentőnek hivatkoznia kell.

 

 

15.              TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

15.1.         A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás, illetve szerződéses rendelkezés hiányában a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, illetve a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett, illetve a Felek tudomására jutott bármely közlés, adat, tény és egyéb információ illetve a másik fél részére eljuttatott, illetve az általa megkapott dokumentumok tartalma vonatkozásában mindkét Felet titoktartási kötelezettség terheli, és azokat bizalmas üzleti információkként kezelik a Szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

 

15.2.         Egyik szerződő fél sem jogosult a Szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni, ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatközlés eseteit.

 

15.3.         A Felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

 

 

16.  SZERZŐI JOGOK, SZOFTVERFEJLESZTÉS

 

16.1.         A Szolgáltató által kifejlesztett Szoftver a Szolgáltató, illetve partnerei szellemi tulajdonát képezi, mely – a felhasználás módjától függetlenül - szerzői jogi védelem alatt áll.

 

16.2.         Az alkalmazások, illetve a számítógépes felhasználói felület és egyéb szolgáltatás használatához szükséges Szoftver frissítését, fejlesztését a Szolgáltató a Megrendelő külön engedélye nélkül végzi. Megrendelő a szolgáltatás körébe tartozó Szoftver frissítése, illetve fejlesztése, majd az új verzió alkalmazása ellen nem tiltakozhat.

 

16.3.         A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa szolgáltatott Szoftver felületét a Megrendelők és Felhasználók teljes vagy bizonyos köre által elérhető reklámfelületként használja, illetve a Szoftver bármely Megrendelője vagy Felhasználója részére közvetlen ajánlatot közvetítsen valamely szolgáltatására vonatkozóan.

 

16.4.         A MultiHáz név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával használható. A szolgáltatások grafikai megjelenése, valamint a Szoftverben, a felhasználói felületen és a weboldalon esetlegesen közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

 

16.5.         A Szolgáltató által használt Szoftver védelmét biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos. Az ilyen cselekmény súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után a Szolgáltató részéről.

 

16.6.         A szolgáltatás hátterét jelentő digitális tartalom szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy a Szolgáltató rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Szerződés megkötésével a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, illetve közzététel is, mely ingyenes vagy ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Szolgáltató jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

 

 

17.  ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

17.1.         A MultiHáz program alkalmas személyes adatok rögzítésére és kezelésére.

 

17.2.         A Szoftverben kezelt adatokhoz a Szolgáltató – a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettség teljesítése kivételével - kizárólag annak biztosít hozzáférést, aki arra hatályos Szerződés alapján jogosult. Szolgáltató az adatokhoz való hozzáférést minden esetben köteles megtagadni, ha a hozzáféréshez való jogosultságot - átadás-átvételi megállapodással, jegyzőkönyvvel vagy más hasonló módon – megfelelő módon nem igazolják.

 

17.3.         A Szolgáltató a MultiHáz programban kezelt adatok (adatbázis) kezelésében közvetlenül nem érdekelt.

 

17.4.         A Szolgáltató Szerződésen alapuló kötelezettsége a Megrendelő által végzett adatkezelés elősegítésére szoftveres környezetben, az adatbázis mentésére, illetve az adatbázis adatszivárgás vagy adatlopás elleni biztonságának folyamatos biztosítására terjed ki.

 

17.5.         A Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított Szoftver alkalmazása keretében végzett adatkezelés minden esetben a Megrendelő érdekét szolgálja. A Megrendelő által végzett adatkezelés jogszerűségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

17.6.         Abban az esetben, ha a Szolgáltató által végzett adatkezelés bármely okból szükségessé válik (pl.: adatmentés, biztonsági másolat készítése, egyes hibaelhárítási műveletek, stb.), a Szolgáltató adatkezelésére a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.

 

17.7.         A Megrendelő felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy szükség esetén a Megrendelő felhasználói fiókjába belépjen és ott különböző műveleteket hajtson végre az esetleges hibák elhárítása érdekében (lásd: Hibaelhárítás), mellyel együtt jár a Megrendelő felhasználói fiókjában tárolt adatokhoz való hozzáférés és az azokat érintő adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

17.8.         A Multiház rendszer üzembiztonsága érdekében, indokolt esetben a hibajavítás egy elkülönült fejlesztői környezetben történhet, mely során a hibás adathalmaz másolatát a Szolgáltató belső fejlesztői környezetbe emeli és ott tárolja a hiba kijavításáig, legfeljebb azonban 21 napig.

 

17.9.         A Szolgáltató hibaelhárítás keretében végzett szükségszerű adatkezelése kizárólag a konkrét szoftverhiba elhárítását célozza. A Megrendelő a Szolgáltató hibaelhárítás érdekében végzett adatkezeléséhez minden esetben hozzájárul.

 

17.10.     A Szolgáltató lehetővé teheti a szolgáltatása igénybevevői részére, hogy ún. közösségi plugin (pl.: meglévő Facebook regisztráció) segítségével jelentkezzenek be a felhasználói fiókba. Ennek a lehetőségnek a biztosításán túl a Szolgáltató felelősségel nem tartozik az adott közösségi oldalon megadott adatok biztonságáért, melyre vonatkozóan az adott közösségi média szolgáltató szabályzata és irányelvei az irányadók.

 

17.11.     A Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata a Szolgáltató internetes honlapján megtalálható (https://multihaz.com/hu/adatkezelesi-szabalyzat.html).

 

18.         A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

 

18.1.         A Megrendelő és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és a Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

 

18.2.         A Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

 

18.3.         A Megrendelő és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

 

18.4.         A Megrendelő – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása a Szerződés keretein belül nem vagy nem kielégítően került teljesítésre.

 

18.5.         Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen ebből eredő károkért és/vagy a Megrendelő érintő költségekért.

 

19.  A SZOFTVER ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ILLETVE IGÉNYBEVÉTELE

 

19.1.         A Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyújtott Szoftvert és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni, illetve igénybe venni.

 

19.2.         Szolgáltató kifejezetten tiltja és szerződésszegésnek tekinti a Szoftver és a Szerződés rendeltetésével ellentétes magatartásokat, így különösen a Szoftver rendeltetésével össze nem egyeztethető adatgyűjtést, jogosulatlan másolatkészítést az adatokról vagy a Szoftverről, illetve a Szoftver használatának átengedését arra nem jogosult harmadik személy részére.

 

19.3.         A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha a Megrendelő a Szoftvert vagy az ahhoz kapcsolódó valamely szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

 

19.4.         A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá a megrendelői bejelentések és panaszok megtétele során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Megrendelő a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

19.5.         A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás során köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanusítani, a rendeltetetésellenes és visszaélésszerű magatartástól tartózkodni, a Szolgáltató munkatársainak emberi méltóságát tiszteletben tartani és személyhez fűződő jogaik megsértésétől tartózkodni.

 

20.  ELJÁRÁS JOGVITÁK ESETÉN, ILLETÉKESSÉGI KIKÖTÉS

 

20.1.         A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek megkísérelni az esetleges jogvitájukat (tárgyalások, mediátor vagy békéltető testület útján) békés úton rendezni.

 

20.2.         Amennyiben a Felek az esetleges jogvitáikat békés úton sikeresen rendezni nem tudják, a Szolgáltató az egyedi Szerződésből eredő követeléseit peres- és/vagy nem peres úton érvényesíti, A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.

 

20.3.         A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében fizetési meghagyás kiadása esetén a kötelezettnek a jogosult követelésén felül az eljárási költségeket is meg kell fizetnie.

 

20.4.         A jogvita békés úton való megoldhatatlansága esetére a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Fővárosi Törvényszék, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

21.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

21.1.         Az ÁSzF a fejlécben található időpontban lép hatályba. Az egyedi Szerződés a benne foglalt időpontban lép hatályba és határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

 

21.2.         Az ÁSzF hatályát veszti annak visszavonásával vagy új ÁSzF (ÁSzF módosítás) hatálybalépésekor, mely azonban az egyedi Szerződés hatályát nem érinti.

 

21.3.         A Szolgáltató új Általános Szerződési Feltételeinek hatálybalépésével az ezt követően kötött egyedi Szerződések vonatkozásában mindig az új (hatályos) ÁSzF rendelkezései alkalmazandók. Az egyedi Szerződések vonatkozásában a megkötésük időpontjában hatályban lévő ÁSzF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

21.4.         A Szolgáltató által a Szerződés keretében nyújtott MultiHáz program elsődleges célja a társasházkezelés könnyítése a közös képviselők számára, illetve az ezen belüli ügyviteli illetve számviteli folyamatok gyorsítása, egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele a modern elvárásoknak megfelelően. A Szolgáltató weboldalán található vagy más úton átadott információk és iránymutatások, továbbá a Szolgáltató által a Szerződések keretében nyújtott valamennyi szolgáltatás célja a MultiHáz program hatékony és hibamentes működtetése, valamint a Megrendelők és a Szoftver használatára bármely érvényes jogcímen jogosultak segítése a Szoftver használatában.

 

21.5.         A Szolgáltató a fizetési követeléseit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik személyre engedményezni.

 

21.6.         A Szolgáltató nem felel kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha a késedelem vagy az elmaradás oka a Szolgáltatón kívüli okra vezethető vissza.

 

21.7.         A jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Általános Szerződési

Feltételek

a Cloudhoreca Kft. Multiház szolgáltatásához

 

 

 

 

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, illetve ÁSzF) az alábbi fogalmak az alábbi értelemben használandók:

 

Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, aki a Szerződés alapján a Szolgáltató valamely szolgáltatását igénybe veszi, különös tekintettel a közös képviselőkre és a könyvelőkre. A Megrendelő felel a Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltató: Szolgáltató alatt a Cloudhoreca Kft. és szerződéses partnerei értendők, akik a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek alapján a Megrendelő részére bármilyen jellegű szolgáltatást teljesítenek.

Felhasználó: A Megrendelők körén kívül álló bármely személy, aki a Szoftvert használja vagy a Szoftver használatával érintetté válik.

Szerződés (egyedi Szerződés): A Szerződés a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés, amely kétség esetén az egyedileg megkötött Szerződésből és a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből áll. Az Általános Szerződési Feltételek ennek megfelelően a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Szoftver: Szoftvernek minősül mindazon szoftver termék, amelyet a Szolgáltató ad át illetve amelynek használatát átengedi – beleértve az alkalmazói szoftver csomagot és az internet alapú, adatbázist tartalmazó „SaaS” szolgáltatásokat – továbbá mindezek részei és módosításai, ide nem értve a Forgalmazott Szoftvert. Jelen ÁSzF vonatkozásában Szoftver alatt kell érteni különösen a MultiHáz programot és a hozzá kapcsolódó valamennyi szoftverelemet.

Forgalmazott Szoftver: Forgalmazott Szoftver a Szolgáltató érdekeltségnek nem minősülő harmadik fél szoftver terméke, függetlenül attól, hogy azt a Szolgáltató vagy harmadik személy szállítja a Megrendelőnek és amelynek Megrendelő általi használatára a Forgalmazott Szoftver tulajdonosának szoftver licenc feltételei alkalmazandóak (pl.: Microsoft termékek).

Szolgáltatás: A jelen ÁSzF tekintetében Szolgáltatásnak minősül a Szolgáltató részéről Szoftver, Forgalmazott Szoftver, valamint az ezekhez kapcsolódó állandó vagy eseti, alap vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtása, az egyedi Szerződés keretein belül.

Modul: Olyan, általában opcionálisan igénybe vehető szoftverfunkció, illetve szoftverfunkció-csoport, amely a Szoftverre (a MultiHáz programra) épül és azt további funkciókkal kiegészíti. A Modulok igénybevétele egyes kivételektől eltekintve díjköteles.

Házkiegészítő: Olyan Modul, mely kizárólag egy adott társasházban vagy lakásszövetkezetben található Albetétekre vonatkozik, társasházanként vagy lakásszövetkezetenként külön is kérhető.

Próbaidőszak: Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő részére ingyenes próbaverziót biztosít, a próbaidőszak a próbaverzió nyújtásakor meghatározott kezdő időponttól vagy a Szoftver Megrendelő általi használatba vételétől (felhasználói regisztráció időpontja) a Szolgáltató által meghatározott időpontig tart.

Albetét: Az ÁSzF tekintetében Albetétnek minősül minden olyan egység amely a Szoftver "albetétkezelés" főmenüpontjában Albetétként külön rögzítésre került. A Szolgáltató a szolgáltatásaiért járó díjat elsősorban az Albetét, mint számítási egység alapján határozza meg. Ezek értelmében az ÁSzF-ben olvasható Albetét fogalom egy olyan, a Szolgáltató által definiált számítási egységre vonatkozik, mely nem egyenlő az albetét jogszabályban alkalmazott fogalmával.

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Aldomain: Olyan egyedi internetes alcím, melyet a Szolgáltató közvetlenül biztosíthat a Megrendelőnek, a Szolgáltatás keretein belül. Az Aldomain elsődleges funkciója, hogy a Megrendelő részére egyedi belépési utat biztosítson a saját Multiház fiókjába. Az Aldomain végleges elnevezéséről a Szolgáltató dönt (jellemzően a Megrendelő cégnevéből hozza létre), megváltoztatásának jogát a Szolgáltató üzembiztonsági okokból fenntartja. Aldomain szolgáltatást az egyedi Szerződés keretében, külön árajánlat alapján biztosíthat a Szolgáltató a Megrendelő részére, annak nyújtására azonban a Szolgáltatás keretében nem köteles. Egy Aldomain címről több ház kezelésére is lehetőség nyílik.

 

1.        ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

 

1.1.             A Szolgáltató neve és alapadatai

 

A Szolgáltató neve: Cloudhoreca Kft.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-187821

Székhelye: 1071 Budapest, Dózsa György út 12. pinceszint 1.

A Szolgáltató adószáma: 24889616-2-42

 

1.2.             Ügyfélszolgálat

 

Postacím: 1071 Budapest, Dózsa György út 12. pinceszint 1.

Telefonszám: +36-1/445-2845

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató részéről a hibaelhárítás elsősorban elektronikus úton történik (lásd: JÓTÁLLÁS, HIBAELHÁRÍTÁS cím).

A Szolgáltató állandó ügyfélfogadási időt nem biztosít az ügyfélszolgálatán, azonban előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosíthat a személyes konzultációra, amennyiben a felmerült probléma más módon nem oldható meg.

 

1.3.             A Szolgáltató internetes honlapjának címe

 

https://multihaz.com/hu/

 

1.4.             A Szolgáltató bankszámlája

 

Magnet Bank 16200223-10086274-00000000

 

1.5.             Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

 

1.5.1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán (lásd: 1.1.) és internetes honlapján (https://multihaz.com/hu/aszf.html) érhető el.

 

1.5.2. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 (öt) évre visszamenőleg elektronikusan megőrizi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes honlapján ezeket legalább 24 (huszonnégy) hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. A Megrendelők és a szolgáltatás egyéb érintettjei számára igény esetén Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekről tájékoztatást ad.

 

2.        A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

2.1.        A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás leírása

 

2.1.1. A Szolgáltató Szolgáltatása alatt elsősorban a MultiHáz Szoftver, mint ún. SaaS (azaz web alapú) társasházi közösképviseleti ügyviteli rendszer nyújtása értendő, illetve az ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató különösen társasházi közös képviselőknek és könyvelőknek nyújt. 

 

2.1.2. A MultiHáz Szoftver egy teljes társasházi ügyviteli rendszer, ami a társasházakhoz kapcsolódó könyvelési adatokat is tartalmazza, Albetétenként. A Multiház rendszer web alapú (SaaS) program, ezért nincs szükség a számítógépre való telepítésre, böngészőből használható, akár tablet, okostelefon, vagy linux rendszerről is. A rendszer használata során nincs korlátozva a használható gépek száma, megfelelő jogosultság birtokában egy időben több gépről is használható.

 

2.1.3. A Szolgáltató az erről szóló megállapodás szerint, előre meghatározott díj fejében a MultiHáz Szoftver alapverziójához is biztosíthat ún. dokumentumtár Modult, mely tárhely mérete minden esetben az előre meghatározott mértékben limitált. A dokumentumtár mérete a Megrendelő által a Szoftverrel kezelt Albetétek száma, mint számítási egység szerint változik. Amennyiben a dokumentumtár megtelik vagy a Megrendelő külön kérésére annak bővítése válik szükségessé, a Szolgáltató díj ellenében bővíti a tárhelyet.

 

2.1.4. A MultiHáz Szoftver egy integrált e-mail küldési felületet (MultiHáz elektronikus levelezés szolgáltatás) tartalmaz, melyet Megrendelő kizárólag a MultiHáz Szoftverben végzett, megbízáson alapuló feladataival kapcsolatban vehet igénybe. A Szolgáltató kifejezetten tiltja a MultiHáz Szoftver integrált e-mail küldési felületén való, marketing célú vagy magánjellegű levelezést, különös tekintettel a marketing célú kéretlen levelekre (spam), melynek észlelése esetén a Szolgáltató a Megrendelőt figyelmezteti vagy a levelezőrendszer használatának jogát a Megrendelőtől megvonja.

 

Abban az esetben, ha a Megrendelő előre meghatározott méretű elektronikus levél tárhelye megtelik, a rendszer erről előzetesen automatikus üzenetet küld a Megrendelő részére. A levelezési szolgáltatás zavartalan működése érdekében (küldés/fogadás) Megrendelő maga köteles a rendelkezésre álló tárhelyet karbantartani, a szükségtelen levelek törlése útján, szükség szerint párhuzamosan végzett mentéssel. Szolgáltató külön megállapodás szerint extra levéltárhelyet biztosíthat Megrendelő részére.

 

 

2.2.        A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe

 

2.2.1.       A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területén lévő ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységekhez vehető igénybe.

 

2.2.2.       A Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződéskötéskor a Felek minden esetben a magyar jog hatályos szabályai szerint járnak el, abban az esetben is, ha a szerződő Felek vagy a Szerződéssel érintett ingatlanok nem egy országban találhatók.

 

 

2.3.        Az Albetétek kezelése a Szoftverben

 

2.3.1.       A Szoftver kezelőfelületén a berögzített Albetét „nyitott” státuszú, azaz az arra jogosult által az Albetéthez kapcsolódó adatok rögzíthetők, módosíthatók, illetve kivonatolhatók.

 

2.3.2.       A Megrendelő döntése szerint az egyes Albetétek a Szoftverben „lezárt” és „törölt” státuszúak is lehetnek. Ettől el kell különíteni a teljes társasház lezárására vonatkozó szabályokat, az alábbiak szerint.

 

2.3.3.       A „lezárt” Albetét és társasház adatai az arra jogosult által utólag megtekinthetőek (elsősorban a könyvelési folyamatok támogatása végett). „Lezárt” státuszú Albetétre továbbra is lehet könyvelni illetve változásokat eszközölni rajta a lezárás dátumát követően is, azonban a társasház lezárását követően kizárólag a zárást megelőző időszakra visszamenőleges könyvelési lehetőség biztosított a társasházi adatokra. Ha az Albetét törlésre kerül, akkor az albetétkezelőből teljesen kitörlődik, utólag elérhetetlenné válnak a vele kapcsolatos adatok.

 

2.3.4.       A társasház alá tartozó Albetétek a Szoftverben osztják a társasház sorsát. Abban az esetben, ha lezárásra kerül egy társasház (pl. a közös képviselő megbizatásának megszűnése esetén), akkor a társasházban levő Albetétek is lezáródnak. Ilyen esetben a könyvelési, ügyviteli, stb. adatok ugyanúgy visszanézhetőek lesznek - az azokra olvasási joggal rendelkező fél részére - azokra az évekre, amikor a társasház még „nyitott” státuszú volt. A társasházak esetében a törlési művelet kompletten kitörli a ház ügyviteli, könyvelési, stb. adatait, azaz a társasház albetéteinek adatai többé nem lesznek visszatekinthetőek.

 

 

2.4.        A Modulok kezelése

 

2.4.1.       Az egyes Modulok lemondása vagy egyéb okból történő megszüntetése esetén az érintett funkciócsoport, illetve adathalmaz korlátozottan lesz elérhető vagy az elérés teljesen meg is szűnhet az érintett Albetétek vonatkozásában.

 

2.4.2.       Az egyes Modulokat Aldomainenként csoportosítva lehet megrendelni vagy azokat lemondani. A megrendelt Modul funkciója tehát az egy Aldomainen a Megrendelő által kezelt valamennyi Albetétre elérhető lesz. Egyedi kedvezményrendszer alapján a Szolgáltató eltérő szolgáltatási módot is megállapíthat.

 

 

2.5.        A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások időtartama

 

2.5.1.       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződéses időtartama órákban, napokban, hónapokban, illetve években kerül meghatározásra.

 

2.5.2.       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetében a legkisebb elszámolási időegység a munkaóra. Az első munkaóra kivételével minden megkezdett óra 15. percétől érvényes az újabb óra érvényesítése, kiszámlázása.

 

2.5.3.       Amennyiben a Szerződés erre vonatkozó konkrét rendelkezést nem tartalmaz, a napokban, hónapokban és években meghatározott időtartamú Szerződések és az ingyenes próbaverziók esetében a lejárati időpont (a szolgáltatás megszűnése) a szolgáltatás nyújtásának utolsó napján 00:00 óra (éjfél).

 

3.    A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

 

3.1.        Szerződéskötés esetén a Megrendelőnek minden esetben a Szolgáltató tudomására kell hoznia az alábbi adatokat:

ˇ         a Megrendelő neve (természetes személy teljes neve vagy cégnév);

ˇ         a Megrendelő lakcíme vagy székhelye és – amennyiben az előbbiektől eltér - levelezési címe;

ˇ         a Megrendelő elektronikus levelezési címe;

ˇ         a Megrendelő telefonszáma;

ˇ         ha a Megrendelő cég, cégjegyzékszáma;

ˇ         a Megrendelő adószáma

 

3.2.        Fenti adatokon túl a Szolgáltató a szerződéskötés során a Megrendelőtől szükség esetén egyéb adatok megadását is kérheti.

 

3.3.        Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatóval – különös tekintettel a pontos névre, levelezési címre és elektronikus levelezési címre, valamint a telefonszámra – hibás adatokat közöl, az ebből eredő bármilyen természetű kárért (pl.: ha a hibás elérhetőség miatt a Megrendelőt nem sikerül időben tájékoztatni valamely tényről, eseményről) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

4.    AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

 

4.1.        A Szerződés megkötését követően a Megrendelő köteles minden lényeges adatváltozást a Szolgáltató részére haladéktalanul bejelenteni. Lényegesnek tekintendő különösen az az adat, mely a Megrendelő személyére, elérhetőségére vagy az esetleges jogutódlás tényére vonatkozik.

 

4.2.        Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli (e-mail) felszólítása ellenére sem jelenti be az adatváltozást a Szolgáltató felé, az adatközlésre való felszólítást követő 15 nap elteltével a Szolgáltató jogosult a felek együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének megsértése okán a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

5.    A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

5.1.        A Szolgáltató nyilvános tájékoztatást nyújthat szolgáltatásairól honlapján keresztül, mely azonban nem minősül ajánlattételnek. A Szolgáltató által a szolgáltatásairól vagy bármely konkrét szolgáltatásáról a honlapján nyújtott tájékoztatás nem tekinthető teljeskörűnek.

 

5.2.        A Szerződéskötéssel egyidejűleg a Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSzF-ben foglaltakat is, melynek teljes terjedelmében való megismerhetőségét a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően biztosítja a Megrendelő részére.

 

5.3.        A Szolgáltató a szolgáltatásait a Megrendelő részére a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakra figyelemmel, a köztük lévő jogviszonyt megtestesítő egyedileg megkötött Szerződés alapján nyújtja. A Megrendelő köteles a Szerződés feltételeit betartani, és az igénybevett szolgáltatásért a vonatkozó díjszabás szerint az egyedileg megkötött Szerződésben meghatározott díjat határidőben megfizetni.

 

5.4.        A Szolgáltató az ÁSzF-ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Amennyiben a Szerződés a hatályos ÁSzF tartalmától eltérő rendelkezést tartalmaz, a Felek jogviszonyában az egyedi Szerződésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

 

5.5.        Amennyiben a Szolgáltató az ÁSzF tartalmát egyoldalúan módosítja, ennek – akár ráutaló magatartással tett – elfogadása esetén a Megrendelő az új ÁSzF rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, mely ÁSzF módosítás a hatályba lépésétől a Szerződés részét képezi.

 

5.6.        A Szolgáltató a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

 

5.7.        A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen ajánlatkérést, szerződést vagy megrendelést visszautasítson.

 

5.8.        A Szerződés az ajánlat elfogadásával, tipikusan elektronikus úton (távollévők között), kivételesen írásbeli formában, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jön létre.

 

5.9.        A Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye hiányában a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – ingyenes vagy díj fizetése ellenében keletkezett - jogosultságot nem értékesítheti tovább, illetve egyéb módon sem ruházhatja át.

 

5.10.     A Szolgáltató a Szerződés megkötését követően elektronikus levélben 8 napon belül megküldi a Megrendelő részére a Szerződést, a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre (e-mail címre) benne a Szerződés létrejöttének időpontját, határozott időre kötött Szerződés esetén benne a határozott időtartam lejáratának napját.

 

5.11.     A Szerződés megkötéséhez a Szolgáltató érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okirat, cégek esetében cégbejegyző végzés vagy cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés vagy alapító okirat, továbbá a társasházi alapító okirat és/vagy a társasházi megbízási szerződés bemutatását kérheti. A személyazonosság, illetve egyéb szerződési feltétel sikeres ellenőrzésének hiányában a Szolgáltató a Szerződés megkötését, valamint a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

 

5.12.     A Szerződés megkötését követően a Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, a már igénybevett szolgáltatást pedig a kérés teljesítéséig szüneteltetheti abban az esetben, ha a Megrendelő valamely tény igazolására szolgáló okiratot – különös tekintettel a társasházi alapító okiratra és a társasházi megbízási szerződésre - a Szolgáltató erre vonatkozó felszólítását követően 15 napon belül nem mutatja be a Szolgáltatónak.

 

6.    A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

 

6.1.        A Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

 

6.1.1.   A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó egyedi Szerződés feltételeit és az ÁSzF-ben foglaltakat elfogadja, azáltal, hogy a Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát írásban vagy ráutaló magatartással megteszi. Az elektronikus úton kötött szerződés ráutaló magatartással kötött szerződésnek minősül.

 

6.1.2.   A Szolgáltató ajánlatát elfogadó ráutaló magatartásnak minősül Megrendelő részéről a Szerződés lényeges tartalmának ismeretében tanúsított, egyetértést kifejező tevőleges magatartás, különösen:

 

ˇ         elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás;

ˇ         a Szerződéskötés során a szolgáltatási díj megfizetése;

ˇ         olyan adásvételi, bérleti vagy más szerződés megkötése, amelyben utalás található a Szolgáltatóval kötötött Szerződésre;

ˇ         konkrét szolgáltatás igénybevétele (az ingyenes próbaverziók kivételével);

ˇ         elfogadás egyéb ráutaló magatartással történő kifejezése;

ˇ         már fennálló Szerződés vagy igénybevett szolgáltatás esetében a díjfizetés.

 

6.1.3.   A Szerződés csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha a feltételeit a Megrendelő teljes körűen megismerte és elfogadta. A jelen ÁSzF a Szerződés részévé válik, ha a Szolgáltató annak teljes körű megismerhetőségét a Megrendelő részére a Szerződés megkötését megelőzően biztosította.

 

6.1.4.   Kétség esetén a Szerződés létrejöttnek tekintendő, ha a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást – ingyenes próbaverzió nyújtása esetén ennek időtartamán túl – több esetben is igénybe vesz.

 

6.1.5.   A Szerződés minden esetben létrejöttnek tekintendő, ha a Megrendelő a Szolgáltató részére a szolgáltatásért díjfizetést teljesít.

 

6.1.6.   A Szerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. Határozott időtartam esetében a Szerződés legfeljebb 2 évre köthető meg.

 

 

6.2.        Távollévők között kötött Szerződés

 

6.2.1.   A Szerződés távollévők között jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között az Általános Szerződési Feltételek alapján az egyedi Szerződésben megjelölt szolgáltatásokra az alábbi feltételek szerint.

 

6.2.2.   A megrendelői jogviszony távollévők között főszabály szerint úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltató honlapján vagy egyéb tájékoztatójában feltüntetett információk alapján a Szerződés megkötéséhez szükséges saját adatai megadása mellett elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve annak mellékleteit, a Szolgáltató díjszabását és az egyedi Szerződésben foglaltakat. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató honlapján, illetve székhelyén (ügyfélszolgálatán) érhetők el.

 

6.2.3.   A Megrendelőt az általa megadott adatok valódisága tekintetében büntetőjogi felelősség terheli.

 

6.2.4.   Ha a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy a Megrendelő által megadott adatok és a közhiteles cégnyilvántartás, illetve a Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) által szolgáltatott adatok eltérnek, a Megrendelő által megadott adatok nem a Megrendelő valós adatai, azok nyilvánvalóan hamisak, a Szolgáltató a Szerződést érvénytelennek tekinti.

 

6.2.5.   Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződésben rögzített szolgáltatási időszak megkezdése előtt fizeti meg a szolgáltatásért járó díjat, úgy a díjfizetés és a díj fejében járó szolgáltatás teljesítése tekintetében a Szerződés a benne megjelölt szolgáltatási időszak megkezdésével lép életbe. A Megrendelő a szolgáltatás nyújtását a Szerződésben (ajánlatban) megjelölt kezdő időponthoz képest korábbi időpontban nem követelheti arra hivatkozva, hogy a szolgáltatásért járó díjat már megizette.

o

7.    A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

 

7.1.        A Szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás, a Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra

 

7.1.1.   A Szerződés a Felek megállapodásával közös megegyezéssel vagy meghatározott esetekben egyoldalúan módosítható, az alábbiak szerint.

 

7.1.2.   Az egyedi Szerződés módosítására a Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak.

 

7.1.3.   A Szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Bármely Szerződés esetén a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat – az alábbi kivételekkel – akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Megrendelő az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül kifejezetten elfogadta. A szerződésmódosítás eseteiben a ráutaló magatartás szabályait az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet alkalmazni.

 

7.1.4.   A Szolgáltató kezdeményezheti a Szerződés ráutaló magatartással történő módosítását, ha a Megrendelő a Szerződés megkötésekor vagy Szerződés ideje alatt igazolható módon nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés módosítását kezdeményezi, a Megrendelő nyilatkozattételének elmulasztása vagy erre vonatkozó, a módosítással kapcsolatos tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül.

 

7.1.5.   A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásáról vagy annak visszautasításáról 15 napon belül nyilatkozhat. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról a Megrendelőt az előírt módon és időpontban értesítette.

 

7.1.6.   A Szerződés Szolgáltató által kezdeményezett módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti különösen a Megrendelő megfelelő értesítését követően megváltozott és számlázott díjak Megrendelő általi megfizetése, illetve a Szolgáltatás további igénybevétele.

 

7.1.7.   Amennyiben a Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a Megrendelő nyilatkozattételének elmulasztása a Szolgáltató módosításról való értesítését követő 15 napon belül, mint ráutaló magatartás elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató megfelelően eleget tett értesítési kötelezettségének.

 

7.1.8.   Szolgáltatásnak, illetve valamely szolgáltatás egyes elemeinek, illetve Moduloknak, opcióknak a Szolgáltató által a jövőre nézve történő megszüntetése esetén, amennyiben a Megrendelő az erről szóló értesítés kézhezvételét követően az értesítésben megjelölt határidőn belül és feltételekkel másik szolgáltatásra illetve Modulra nem vált, vagy – amennyiben felmondásra jogosult – felmondása folytán meg nem szűnik a Szerződése, a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás illetve Modul a határidő lejártával az alapszolgáltatásra módosul. A módosulástól kezdődően a Megrendelő az alapszolgáltatásért járó díj megfizetésére köteles.

 

7.1.9.   A Megrendelő a Szolgáltató kezdeményezését a Szerződés módosítására a következő módokon fogadhatja el, amely elfogadással a Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt feltételekkel és időpontban – hatályba lép:

 

ˇ         jelenlévők között a szerződésmódosítás megkötésével, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással;

ˇ         a Megrendelő postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;

ˇ         a Megrendelő elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;

ˇ         távollévők között szóban (telefonon) tett nyilatkozatok esetén kifejezett elfogadással;

ˇ         egyéb elektronikus hírközlés útján a Megrendelő közvetlen hozzájárulásával;

ˇ         előre fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltatás megváltozott feltételek szerinti folytatólagos igénybevételével;

ˇ         nyilatkozattétel elmulasztásával, amennyiben az egyedi Szerződésben a Megrendelő ehhez hozzájárult.

 

7.1.10.    A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozatot Megrendelőnek a Szolgáltató által kezdeményezett módosításra vonatkozó ajánlatának kézhezvételét követően 15 napon belül, illetőleg a módosításra vonatkozó ajánlatban megjelölt határidőn belül kell megküldenie Szolgáltató részére. A nyilatkozat határidőben történő megküldésének minősül, ha Megrendelő a nyilatkozatot a határidő lejártának napján tértivevényes levélben postára adja, illetőleg elektronikus levélben megküldi. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését nem fogadja el, a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezések figyelembevételével jogosult a Szerződés felmondására.

 

7.2.        Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok

 

7.2.1.   A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

 

i. az egyedi Szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltétel bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a Szerződés lényeges feltételeinek módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:

 

ˇ         a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató a Megrendelőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;

ˇ         a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;

ˇ         elírások javítása;

ˇ         a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;

ˇ         szolgáltatáscsomagok, Modulok, opciók megszüntetése a jövőre nézve;

ˇ         szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve;

ˇ         egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy a Megrendelők számára kedvező változások;

 

ii. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy

iii. a körülményekben bekövetkezett, a Szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja; vagy

iv. a Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Megrendelő számára előnyös módon változnak meg.

 

7.2.2.   A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek.

 

7.2.3.   Az Általános Szerződési Feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a Szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás.

 

7.2.4.   Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben azok nem érintik a már meglévő szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a Megrendelő részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek a Megrendelő részére nem jelentenek többlet terheket.

 

7.2.5.   Az ügyfélszolgálat címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban ezt a Szolgáltató köteles központi ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén naprakészen hozzáférhetővé tenni.

 

7.2.6.   A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

 

 

7.3.        Az egyedi Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok

 

7.3.1.   A Szolgáltató az egyedi Szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

 

ˇ      az egyedi Szerződésben vagy Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a Szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az egyedi Szerződés egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:

 

a)       a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató a Megrendelőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;

b)      a szolgáltatások megfelelő minősége biztosításának szükségessége;

c)       az elírások javítása;

d)      a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;

e)       egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy a Megrendelők számára kedvező változások.

 

ˇ      jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;

ˇ      a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja;

ˇ      ha az egyedi Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Megrendelő számára előnyös módon változnak meg.

 

7.3.2.       A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek, továbbá az olyan költség – a Szerződés megkötésekor előre nem látható – növekedése, amely a Szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába.

 

7.3.3.       Az egyedi Szerződés lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás.

 

7.3.4.       Új szolgáltatás bevezetése nem értelmezhető a meglevő egyedi Szerződés módosításaként, tekintettel arra, hogy a Megrendelő részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek a Megrendelő részére nem jelentenek többlet terheket.

 

7.3.5.       A Szolgáltató az egyedi Szerződés egyoldalú módosítása esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

 

 

7.4.   Az egyedi Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek feltételtől függő módosulása

 

7.4.1.       A Megrendelőt a Szerződés alapján terhelő és az Általános Szerződés Feltételekre tekintettel meghatározott díjak a Szolgáltató vagy a Megrendelő magatartásától függetlenül naptári évenként legfeljebb egy alkalommal, a fogyasztói árszínvonal növekedésével arányban módosulnak automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal (infláció) legalább 1 % mértékű növekedése esetén a megelőző év december 31-i mértékhez képest. A díjak automatikus módosulásának időpontja az éves fogyasztói árindex változásának Központi Statisztikai Hivatal honlapján történt közzétételt követő második hónap első napja. A díjváltozás mértéke megegyezik a fogyasztói árindex változásának mértékével.

 

 

7.5.   A Megrendelő értesítése a Szerződés módosítása esetén

 

7.5.1.       Az Általános Szerződés Feltételek elérhetőségét – ideértve annak módosításait is - a Szolgáltató a honlapján, illetve irodájában (ügyfélszolgálatán) folyamatosan, bárki számára ingyenesen biztosítja.

 

7.5.2.       Jelen Cím alatt az értesítésről meghatározott szabályok a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött valamennyi értesítésre (különösen módosítás, felmondás, számlaküldés, panaszügyintézés) értelemszerűen irányadóak. Szolgáltató minden esetben az elektronikus kapcsolattartási módokat tekinti elsődlegesnek és lehetőség szerint alkalmazandónak.

 

7.5.3.       A Szolgáltató a szerződésmódosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően értesíti az érintett Megrendelőket, kivéve az akciókat tartalmazó melléklet módosításait. Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken, illetve ha a módosítás kizárólag a Megrendelő részére előnyös, a 30 napos határidőt a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

 

7.5.4.       A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeinek azon módosításait, amelyek új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé és a már korábban nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érintik, továbbá, amelyek következtében kizárólag valamely díjak csökkennek csak azok hatálybalépésével egy időben hozza nyilvánosságra.

 

7.5.5.       A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget:

ˇ         számlalevélben (amennyiben a Szolgáltató küld ilyet), illetve számlaértesítő elektronikus levélben;

ˇ         a szolgáltatás jellegéhez igazodóan közvetlen értesítéssel (például postai úton, szóban telefonon, SMS-ben);

ˇ         elektronikus levélben a Megrendelő által megjelölt e-mail címen;

ˇ         egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon közzétételre utalással.

 

7.5.6.       Főszabály szerint a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldi meg a Megrendelő részére, ez esetben a számlaértesítő elektronikus levél minősül számlalevélnek. A Megrendelőt a számlaértesítő elektronikus levélben vagy az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre történő utalással kell értesíteni.

 

7.5.7.       Amennyiben a Megrendelő saját elhatározásából a Szolgáltatót elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult.

 

7.5.8.       A Megrendelő jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani.

 

7.5.9.       A Szolgáltató a Megrendelők elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítését akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy az értesítést a Megrendelő tudomásul vette, az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést a Megrendelőnek igazolható módon megküldték, vagy a postai levélben foglalt értesítést a Megrendelőnek igazolható módon megküldték.

 

7.5.10.    Az elektronikus levél, SMS, MMS vagy egyéb, utólag igazolható módon megtett értesítés esetén a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – a Megrendelő értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

 

7.5.11.    Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem állapítható meg az értesítés megtörténte, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig – a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább öt napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató a Megrendelő értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

 

7.5.12.    A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató a Megrendelő értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

 

7.5.13.    A Szolgáltató által tértivevény-szolgáltatással küldött és kézbesített értesítés esetén - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában a Megrendelő értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

 

7.5.14.    A hatósági eljárás során a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Megrendelő értesítése megtörtént.

 

 

7.6.   Az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban a Megrendelőt megillető jogok

 

7.6.1.       Amennyiben a Szolgáltató általi egyoldalú módosítás a Megrendelőre nézve bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, illetve módosul a szolgáltatás tartalma -, a Megrendelő a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

 

7.7.   A Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításra vonatkozó szabályok

 

7.7.1.       A Megrendelő jogosult a Szolgáltatónál – a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kapcsolattartási pontokon – szóban, írásban, illetve közvetlen elektronikus levélben (email) vagy közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján kezdeményezni a Szerződés módosítását.

 

7.7.2.       A Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosítás annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre és a Felek megállapodása szerint lép hatályba.

 

7.7.3.       A Szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek az a magatartás minősül, amellyel a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló személy vagy szervezet a saját nevében, vagy meghatalmazottja útján az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó Szerződéssel kapcsolatban rendelkezik, illetőleg a Szerződése keretében új szolgáltatást rendel meg vagy eseti szolgáltatást vesz igénybe.

 

7.7.4.       A Szolgáltató visszautasíthatja a Megrendelő új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését, mindaddig, amíg a Megrendelőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása van.

 

7.7.5.       A Megrendelő új szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését a Szolgáltató akkor is visszautasíthatja, ha az a Megrendelő számára bármely okból korlátozva van.

 

7.7.6.       Határozott idejű Szerződés hatálya alatt a Megrendelőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött szolgáltatása feltételeinek (így különösen egyes Modulok)  módosítására a Szerződés Felek általi közös megegyezéssel történő módosításával van lehetősége.

 

7.7.7.       A Megrendelő által bármilyen formában kezdeményezett kétoldalú szerződésmódosításra, és értelemszerűen az így módosított Szerződésre a Szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.

 

 

7.8.        Változás a Megrendelő személyében (megrendelői jogviszony átírása)

 

7.8.1.       A Szolgáltató a Megrendelő vagy a jogutódja kérésére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak figyelembevételével módosíthatja az egyedi Szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be („átírás”).

 

7.8.2.       A megrendelői jogviszony átírását a Megrendelő vagy jogutódja az átírási kérelem jogalapját hitelt érdemlően igazoló okirat (szerződés, közgyűlési vagy hatósági határozat illetve jegyzőkönyv, stb.) bemutatásával kérheti.

 

7.8.3.       Az átírás során a Szolgáltató minden esetben köteles tiszteletben tartani a Megrendelő és a jogutódja erre vonatkozó megállapodását.

 

7.8.4.       A Szolgáltató senki számára nem jogosult és köteles hozzáférést biztosítani azon adatokhoz (adatbázisokhoz), melyekhez való hozzáférést az eredeti Megrendelő – akár a Szerződés fennállása alatt, akár a Szerződés megszűnését követően is, határozott vagy határozatlan időre - kifejezetten nem engedélyezte, kivéve a jogszabályi rendelkezésen vagy hatósági határozaton alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

7.8.5.       A Szolgáltató vélelmezi, hogy amennyiben a Megrendelő az általa igénybe vett szolgáltatáshoz és az annak kapcsán keletkezett adatbázishoz való hozzáférést illetve az adatbázis átvételét – mint az adatokkal rendelkezni jogosult - kifejezetten engedélyezi, a Megrendelő jogutódja azon adatok tekintetében, melyekre a Megrendelő az átadást engedélyezte, a szolgáltatás igénybevételére és a Szoftver használatára az adatkezelést engedélyező Megrendelő felhasználói fiókjában meglévő adatok kezelésével együtt jogosult. Ebben az esetben a Megrendelő jogutódja adatkezelésének jogszerűségét a Szolgáltató – mint adatfeldolgozó 3. fél - nem jogosult vizsgálni, az erre vonatkozó nyilatkozatokat a Megrendelő és jogutódjának megállapodása tartalmazza. A Szolgáltató a helyreállíthatóság és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása céljából 1 évig megőrzi a rögzített adatokat (adatbázist) a társasház lezárását követően is, kivéve, ha a Megrendelő azokat törölte.

 

7.8.6.       Amennyiben az átírandó Szerződés Megrendelőjének számlatartozása vagy ki nem egyenlített számlája van, a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az átírási kérelmet ezek kiegyenlítéséig nem teljesíti.

 

7.8.7.       Az átírásra a Szolgáltató szabványos, új szolgáltatásra vonatkozó eljárásai vonatkoznak. A megrendelői jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni a Szolgáltató mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben foglalt követelményeknek.

 

7.8.8.       Az átírási kérelem elfogadása esetén annak teljesítési határideje az átírási kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 nap. Szolgáltató köteles az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az új Megrendelőt értesíteni.

 

7.8.9.       Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód (magán- vagy jogi személy) válik a Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.

 

8.    ELÁLLÁS, FELMONDÁS

 

8.1.        A Szerződés egyoldalú megszüntetése

 

8.1.1.   A távollévők közötti Szerződés megkötésével a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Általános Szerződési Feltételekben írtakra tekintettel kezdi meg. A Megrendelő a távollévők között létrejött Szerződés megkötését követően tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől. Ha a Szolgáltató a Szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, a Megrendelőt a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

 

8.1.2.   A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató díjköveteléssel a Megrendelő felé nem élhet. A Megrendelő felmondása esetén a Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokkal arányos díjra tarthat igényt. Amennyiben a Szolgáltató ingyenes próbaverziót biztosít a Megrendelő részére, az ingyenes próbaidőszakra vonatkozóan a Szolgáltató díjköveteléssel nem élhet a Megrendelő felé.

 

8.1.3.   Az egyedi Szerződés ellenkező tartalmú kikötése hiányában a határozott időtartamra kötött Szerződést – a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 14 napos elállási illetve felmondási jog kivételével - a Megrendelő csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni, melyet minden esetben indokolni köteles.

 

8.1.4.   Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő szerződésszegése miatt szünteti meg a Szerződést elállással vagy felmondással vagy ha a Megrendelő jogosulatlanul tesz felmondó vagy elállást tartalmazó nyilatkozatot, illetve ha a Megrendelő a határozott időtartamra megkötött egyedi Szerződést a Szerződés lejárata előtt szünteti meg, a Megrendelő visszamenőleg köteles megfizetni a Szerződésben kikötött kedvezményes díj és a Szolgáltató által azonos szolgáltatásért a szerződéskötés időpontjában általában kért díj (nyilvános listaár) közötti különbözetet. Az ebben a bekezdésben foglaltakat a Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatásra alkalmazni kell, így a szerződött alapszolgáltatásra és a Modulokra egyaránt.

 

8.1.5.   A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 14 napos elállási illetve felmondási jogon túl a határozatlan időre kötött Szerződés felmondási ideje 30 nap, melyet indokolni nem kell.

 

8.1.6.   A Szerződés felmondása esetén a Szerződést felmondó fél köteles a felmondást a másik féllel írásban közölni és a Felek a Szerződésből eredő jogosultságaik és kötelezettségeik tekintetében kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni.

 

 

8.2.        A Szerződés Szolgáltató általi felmondásának speciális esetei

 

8.2.1.   A Szolgáltató jogosult bármely szolgáltatását szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírások valamelyikét megszegi:

 

ˇ         Tilos a Szolgáltató WEB tárhelyén (szerverén), törvénybe vagy jó erkölcsbe, illetve a közízlésbe ütköző, szerzői jogokat vagy védjegyoltalmat sértő tartalmak bármilyen módon és bármilyen célból történő elhelyezése.  

ˇ         Tilos a Szolgáltató WEB tárhelyén (szerverén) programkód, különösen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas a rendszeren való futtatásra.

ˇ         Tilos a Szolgáltató vagy partnerének bármely rendszerén keresztül, illetve tárhelyéről üzemeltetett bármely weboldalról kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása a Szolgáltató bármely rendszerének, szoftverének igénybevételével, vagy a Szolgáltatóra való hivatkozással.

ˇ         Tilos az Internet Etikai Kódexének megsértése.

 

9.    AJÁNLAT, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

 

9.1.        A Szolgáltató ajánlata

 

9.1.1.   A Szolgáltató által megállapított díjak, árjegyzékek vagy ajánlatok az árjegyzéken vagy ajánlatban, illetve a díj megállapításában rögzített időponttól (ennek hiányában annak keltétől) kezdődően, a díjmegállapítás, az árjegyzék, vagy az ajánlat lejártáig érvényesek. Új díjmegállapítás, árjegyzék, vagy ajánlat Szolgáltató általi kiadása a korábbi keletű díjmegállapítást, árjegyzéket, vagy ajánlatot érvényteleníti. A Szolgáltató címzett ajánlata a keltezésétől számított öt (5) napig érvényes, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérő kikötést tartalmaz.

 

9.1.2.   Amennyiben a megrendelés bármilyen, a Szolgáltató díjmegállapításában, árlistájában vagy ajánlatában rögzítettektől eltérő, vagy azokban nem szereplő kikötést tartalmaz, a Szerződés kizárólag a megrendelés új feltételének a Szolgáltató általi kifejezett, írásbeli elfogadásával jön létre.

 

9.1.3.   Az árak illetve a díjak a Szolgáltató által írásban meghatározott vagy visszaigazolt összegűek, és az ÁFA-t külön megjelölve tartalmazzák.

 

 

9.2.        A Szoftver használatáért járó díj számítása, visszamenőleges adatrögzítés

 

9.2.1.   A Szoftver használatáért járó díj a Szolgáltató részéről a Szoftverben kezelt Albetétek száma alapján kerül kiszámlázásra. A Felek az egyedi Szerződésben ettől eltérő számlázási rendszerben is megállapodhatnak. A Szolgáltató a számla kiállítása során a Megrendelő fiókjában a zárás napján, illetve a számlázással érintett hónap végén meglévő, a Szoftverben kezelt Albetéteket veszi alapul, társasházankénti bontásban. A díjszámítás alapjába nem számítanak bele azok az Albetétek, melyek a Szoftverben „ISM” (ismeretlen befizető/nyitott albetét), „ONK” (önkormányzati jelölés) vagy „MINTAHÁZ” (bővebben lásd: 10. AZ INGYENES PRÓBAVERZIÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK) megjelöléssel szerepelnek.

 

9.2.2.   Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a Szoftverben kezelt Albetétek száma bármely okból – különösen új Albetét felvétele folytán – változik, a Szolgáltató minden esetben fenntartja a jogot a számla változás szerinti kiállítására úgy, hogy a számlázott időszakra a ténylegesen kezelt albetétszámot veszi alapul.  

 

9.2.3.   Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a Szoftverben kezelt Albetétek száma úgy változik pozitív irányba, hogy a Megrendelő az adott számlázási időszakot megelőző időszakra, visszamenőleg rögzít új Albetétet, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az újonnan rögzített Albetétre számlát állítson ki arra az időszakra vonatkozóan arányosan, mely időszakra vonatkozóan a Megrendelő visszamenőleg rögzítette az Albetétet.

 

9.2.4.   Megrendelő a Szerződés időtartama alatt bármely adatmennyiséget jogosult visszamenőleg rögzíteni a Szoftverben, mely főszabály szerint a Szoftver használatával járó folytatólagos adatrögzítésre vonatkozó szabályok szerint díjköteles. Amennyiben a visszamenőleges adatrögzítéshez a Szolgáltató közreműködése szükséges a Szoftver adottságaiból kifolyólag – különös tekintettel a teljes megelőző évek adatmennyiségére vonatkozóan – , abban az esetben a Megrendelőnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval, aki az ilyen speciális rögzítési igényre vonatkozó feltételekről és díjazásról a Megrendelő részére tájékoztatást nyújt. A tájékoztatás magában foglalhat az ÁSzF-től eltérő rendelkezéseket, illetve a Szolgáltató egyedi ajánlatát a visszamenőleges rögzítésre vonatkozó díjazásra vonatkozóan.

 

 

9.3.        Számlázás

 

9.3.1.   A Szolgáltató a Szoftver használatáért járó díjat havi elszámolással számlázza ki a Megrendelő részére.

 

9.3.2.   A Megrendelő a szolgáltatásért járó díj bruttó összegét a Szolgáltató által kiállított számla kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára teljesített átutalással fizeti meg. A fizetés minden esetben a teljes számlaérték Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján tekintendő teljesítettnek.

 

9.3.3.   Albetétszám alapú elszámolás esetén a Szolgáltató a számla kiállítása során a Megrendelő fiókjában a zárás napján, ennek hiányában az adott hónap végén meglévő Albetéteket veszi alapul, társasházankénti bontásban.

 

9.3.4.   Amennyiben a Szolgáltató külön díjfizetés ellenében a Szoftverhez kapcsolódó Modul szolgáltatásában állapodik meg a Megrendelővel, a Szolgáltató a Modul használatáért járó díjat az Albetétek száma alapján vagy egyedileg határozza meg. A Modul(ok) előre megállapított díja a Szoftver használatáért járó díjjal együtt kerül kiszámlázásra a Megrendelő részére.

 

9.3.5.   A Szolgáltató választása szerint a Megrendelőt terhelő díjakra vonatkozóan a számla kiállítását megelőzően díjbekérőt is kiállíthat. Díjbekérő kiállítása esetén a Megrendelő a díjbekérőben meghatározott fizetési határidőn belül köteles a megállapított díjat a Szolgáltató részére megfizetni, melynek elmulasztása a számlatartozás megfizetésének elmulasztásához hasonlóan fizetési késedelemnek minősül.

 

 

9.4.        Fizetési késedelem

 

9.4.1.   Amennyiben a Megrendelő a 15 napos fizetési határidőn belül a számlázott összeget a Szolgáltató részére nem fizeti meg, így fizetési késedelmbe esik, a Szolgáltató a Megrendelőt a számlatartozás kiegyenlítésére írásban (e-mail) felszólítja. Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére, az abban megjelölt póthatáridő leteltéig nem tesz eleget, a Szolgáltató a lejárt követelését jogi úton érvényesíti, a Szerződést pedig jogosult azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatást megszüntetni. Ebben az esetben a Szolgáltató lejárt díjkövetelésének teljesítéséig a Megrendelő sem a szolgáltatás további nyújtását sem a Szolgáltató birtokába jutott bármely adat vagy kód átadását nem követelheti.

 

9.4.2.   Egyebekben a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a késedelembe esés napjától korlátozhatja a hozzáférést a Megrendelő felhasználói fiókjához, mely a Szoftver korlátozott használatát eredményezi. 6 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókját az abban található adatokkal együtt véglegesen törli.

 

9.4.3.   Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, de legfeljebb évi 8 százalékpfont mértékű késedelmi kamatot felszámítani, napi kamatszámítással, melynek megfizetése a következő számlázási időszakban vagy a Szerződés megszűnésekor válik esedékessé. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül. A Szolgáltató fenntartja a késedelmes fizetéssel vagy a nemfizetéssel okozott kárainak teljes megtérítésére vonatkozó jogát. A fizetési késedelem további következménye, hogy a Megrendelő 15 napot elérő fizetési késedelem esetén a Szolgáltató által nyújtott esetleges árengedményt elveszítheti és az árengedmény nélküli díj fizetésére válhat kötelessé. Amennyiben a szolgáltatásért járó díj a fentieknek megfelelően módosul, a Szolgáltató jogosult az árkülönbözet leszámlázására.

 

 

9.5.        Egyenleg alapú számlázás

 

9.5.1.   Egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató a havi számlázás helyett egyenleg alapú számlázást biztosíthat a Megrendelő részére.

 

9.5.2.   Egyenleg alapú számlázás esetében a Szolgáltató előre meghatározza azt az egyenleget, melynek keretéig a Megrendelő részére teljesítendő szogáltatásait a Szolgáltató által meghatározott értéken teljesíti. Az egyenleg összegének kimerülése vagy a Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató kiszámlázza a Megrendelő részére a teljesített szolgáltatások ellenértékének megfelelő díjat.

 

9.5.3.   Szolgáltató az egyenleg alapú számlázásról – külön megállapodás hiányában legfeljebb egyszer, különösen a Megrendelő szerződésszegése esetén - havi számlázásra térhet át, melyről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

 

9.5.4.   Megrendelő az aktuális egyenlegéről a MultiHáz felületen található „Egyenlegem” menüpont alatt tájékozódhat. Abban az esetben, ha a Megrendelő és a Szolgáltató részéről megállapításra kerül, hogy a Szerződés keretében igénybevett valamely szolgáltatás tekintetében túlfizetés történt a Megrendelő részéről, a Szolgáltató a túlfizetés összegét a Megrendelő MultiHáz egyenlegén jóváírja.

 

 

9.6.        Biztonsági mentés helyreállítása

 

9.6.1.   A Szoftverre épülő szolgáltatások biztonsága érdekében a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókján keresztül rögzített adatokról biztonsági mentéseket készít. A biztonsági mentések készítésének célja, hogy a Szoftveren keresztül már berögzített adatok (adatbázisok) egy esetleges üzemzavar, hardverek meghibásodása vagy más, nem várt esemény bekövetkezése esetén visszaállíthatók legyenek az esemény bekövetkezése előtti állapotra.

 

9.6.2.   A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján, egyedi árajánlat szerint vállalja szükséges biztonsági mentés visszaállítás elvégzését valamely korábbi állapotra vonatkozóan, amennyiben a kért helyreállítás lehetséges.

 

9.6.3.   A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókját és az abban található adatokat a késedelembe esés napjától számítva 6 hónapig őrzi meg, mely időszak alatt a biztonsági mentés helyreállítását a Megrendelő vagy jogutódja a teljes díjtartozás megfizetését követően kérheti. A Megrendelő szerződésszegésével kapcsolatosan szükséges biztonsági mentés helyreállítás minden esetben díjköteles.

 

9.6.4.   Ingyenes próbaverzió biztosítása esetén a Szolgáltató a próbaverzió igénybevételétől (felhasználói regisztráció időpontja) számítva 6 hónapig őrzi meg a felhasználói fiókot és az abban rögzített adatokat. A próbaverzió használója a Szerződés megkötését követően ezen időtartamon belül kérheti a biztonsági mentés helyreállítását.

 

 

9.7.        A szerződött árak és díjak módosítása a Szolgáltató által

 

9.7.1.   A Szolgáltató jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a szolgáltatásért járó díj teljes kiegyenlítését is) időpontja közötti jogszabályváltozás, vagy a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott EUR/HUF deviza középárfolyam kettő (2)%-ot meghaladó mértékű változása esetén. Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a jogszabályváltozás miatt a Szolgáltatót érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árfolyamokkal számított árdifferencia összege.

 

9.7.2.   A Szolgáltató jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a szolgáltatásért járó díj teljes kiegyenlítését is) időpontja között bekövetkezett esemény – így különösen a szolgáltatás nyújtásához szükséges külső erőforrások vagy igénybe vett külső szolgáltatások díjváltozása, egyes külső beszállítók árváltoztatása vagy olyan korlátozás bevezetése, mely a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató részére költségesebbé teszi - esetén. Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a Szolgáltatót érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árdifferencia összege.

 

9.7.3.   Amennyiben a Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás a Megrendelőre nézve bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, illetve módosul a szolgáltatás tartalma -, a Megrendelő a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

9.7.4.   A Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy az általa megállapított díjakat a jövőre nézve (új szerződésekre kiterjedő hatállyal) megváltoztatja. A Szolgáltató szolgáltatásaiért kiszámlázott díj nem lehet magasabb, mint a Szolgáltató honlapján megtalálható nyilvános, aktuális árjegyzékében szereplő díj.

 

9.7.5.   A díjak Szolgáltató általi változtatására hivatkozva a változtatás időpontjához képest visszamenőleges hatályú fizetési, megtérítési vagy beszámítási igénynek egyik Fél részéről sincs helye.

 

 

9.8.        A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele

 

9.8.1.   A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevételére kizárólag a címzett Megrendelő jogosult, a megjelölt mértékben.

 

9.8.2.   A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az ajánlott kedvezmények korlátlan biztosítására.

 

9.8.3.   A Szolgáltató által kínált kedvezmények igénybevételét a Szolgáltató esetenként csak korlátozottan teszi lehetővé.

 

10.         AZ INGYENES PRÓBAVERZIÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

 

10.1.     A jelen Cím alatt részletezett szabályok a Szolgáltató által meghatározott időre (Próbaidőszak) és feltételekkel, konkrét Megrendelő vagy Felhasználó részére biztosított ingyenes próbaverziókra vonatkoznak, nem alkalmazhatók azonban a Szoftver demo.multihaz.hu címen elérhető, sandbox környezetben használható verziójára. A Szoftver sandbox környezetben használható verziója kizárólag a Szoftver bemutatására, kiprobálására és funkcióinak tesztelésére szolgál, melyből a rögzített (akár fiktív, akár valós) adatokat a Szolgáltató meghatározatlan időközönként, a felhasználó előzetes értesítése nélkül is törölheti. Tekintettel arra, hogy fentiek értelmében  a Szoftver sandbox környezetben használható verziója nem a Szoftver végső rendeltetésének megfelelő használatára szolgál, a Szolgáltató a Szoftver ezen verziójával kapcsolatos adatvesztésért és egyéb károkért felelősséget nem vállal.

 

10.2.     Ingyenes próbaverziónak minősül többek között a Mintaház funkció. Ennek keretében a kezelő egy MINTA nevű házat felvisz a MultiHáz rendszerbe, melybe a szolgáltatás használója tetszőleges számú albetétet rögzíthet és kipróbálhat bizonyos funkciókat a rendszerben. A Mintaház könyvelésre nem használható. A Mintaházban rögzített adatokat a Szolgáltató határozatlan időközönként törli. A Mintaház funkció használatáért díj nem kerül felszámításra.

 

10.3.     Amennyiben a Szolgáltató a Szoftverre vagy valamely egyéb szolgáltatására ingyenes próbaverziót biztosít, az előre meghatározott Próbaidőszak lejártával a próbaverzió használóját a Szolgáltató a Szerződés megkötésére és ezzel egyidejűleg meghatározott időponttól esedékes díjfizetésre hívja fel. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásért járó díjat megfizeti, az a ráutaló magatartás szabályai szerint szerződéskötésnek minősül.

 

10.4.     Amennyiben a Szolgáltató a Szoftverre ingyenes próbaverziót biztosít, ennek időtartama legalább 14 nap. A Próbaidőszak az utolsó napját követő nap 0:00 órakor jár le.

 

10.5.     A Szoftver ingyenes próbaverziójának biztosítása esetén – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - egyik fél sem tehető kötelezetté a Szerződés megkötésére a próbaidőszak lejártával.

 

10.6.     Ingyenes próbaverzió biztosítása esetén a Szolgáltató a próbaidőszakra vonatkozóan semmilyen követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel (vagy a próbaverzió használatára jogosulttal) szemben.

 

10.7.     Amennyiben az ingyenes próbaverzió használója a Próbaidőszak lejártával nem köti meg a Szerződést a Szolgáltatóval, nem válik Megrendelővé, mely esetben a Szolgáltató a szolgáltatásai nyújtását – így különösen a Szoftver használatát és elérhetőségét – részére korlátozhatja vagy meg is szüntetheti, mely esetben a felhasználói fiók a jövőre nézve elérhetetlenné válik, a benne rögzített adatok pedig törlésre kerülnek. Az ebből eredő esetleges adatvesztésért vagy egyéb kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Szolgáltató nem kötelezhető a Szoftver próbaverziójában kezelt adatok átadására illetve bármely más kötelezettség teljesítésére.

 

10.8.     Az ingyenes próbaverzió időtartama alatt (Próbaidőszak) a Szolgáltató nem feltétlenül biztosítja a Megrendelő részére minden funkció elérhetőségét a Szoftverben. Az ingyenes próbaverzió keretében a Megrendelő erre vonatkozó követeléssel a Szolgáltató felé nem élhet.

 

11.              A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGA

 

11.1.     A Szolgáltató a Szoftver használatával kapcsolatos szolgáltatásainak biztonságát elsősorban a Szoftverben kezelt adathalmazokra irányuló folyamatos biztonsági mentések elvégzése útján biztosítja. A Szolgáltató a biztonsági mentések rendszerét (a mentések módját, gyakoriságát, stb.) maga határozza meg, az a mindenkor alkalmazott gyakorlatának megfelelően történik.

 

11.2.     A biztonsági mentés minden esetben az adott felhasználói fiókban lévő adathalmaz egészére vonatkozó, automatikusan lejátszódó folyamat, mely a Megrendelő külön kérése nélkül is lejátszódik. A biztonsági mentések helyreállítása főszabály szerint díjköteles, melynek díját a Szolgáltató egyedi ajánlatban közli a Megrendelővel (lásd: AJÁNLAT, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS).

 

11.3.     A Szolgáltató általában az alábbi biztonsági mentési rendszert alkalmazza:

 

ˇ         Naponta 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 90 napi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó napi mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Hetente 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 4 heti mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó heti mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Havonta 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 12 havi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó havi mentések törlésre kerülnek;

ˇ         Évente 1 db biztonsági mentés készül, mely esetben az utolsó 5 évi mentés kerül megőrzésre, az ezt meghaladó éves mentések törlésre kerülnek.

 

11.4.     Amennyiben több biztonsági mentés időben egybe esik, csak az egyik kerül határozott időre megőrzésre a Szolgáltató részéről.

 

11.5.     A Szolgáltató eltérő biztonsági mentési rendszert alkalmaz a Szoftver dokumentumtára vonatkozásában, ez esetben a napi mentések 90 helyett 7 napig kerülnek megőrzésre.

 

11.6.     A Szolgáltató a Szoftvert magyar szerverközpontban futtatja, saját szervereken. A szerverkörnyezet összetett strukturájából adódóan a rendszer hatékonyan ellen tud állni az informatikai jellegű támadásoknak.

 

11.7.     A Szolgáltató által fenntartott szerverszobába kizárólag a személyi adataik tekintetében igazolt, megbízott munkatársaink, illetve alvállalkozóink léphetnek be. A Szoftver működését biztosító szerverek külön zárt ún. rackszekrényekben találhatók, más szolgáltatások szervereitől függetlenül.

 

11.8.     A szerverszoba a vonatkozó előírásoknak megfelelően működik, több, különálló fizikai csatlakozási pontú internet, áram, és légtechnkiai (hűtés) ellátása van, mely magas fokú üzembiztonságot eredményez.

 

11.9.     Szolgáltató az egyedi Szerződés keretében kötelezettséget vállal a megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása a Megrendelő részére, különös tekintettel a Szoftver megbízható használhatóságára.

 

11.10. A Szolgáltató a Szoftver folyamatos használhatóságát, évi 99%-os rendelkezésre állással vállalja. A rendelkezésre állás időtartamába nem számít bele az előre bejelentett karbantartás időtartama, a hálózati hiba kijavításának időtartama, a szolgáltatás vis maior miatti szünetelése, a 3. fél (pl.: internet-, vagy áramszolgáltató) által biztosított szolgáltatások esetleges szünetelése ha ez nem a Szolgáltató magatartására vezethető vissza, valamint a szolgáltatás szünetelésének olyan további okai, melyek nem a Szolgáltató érdekkörében merültek fel.

 

11.11. A Szolgáltató köteles óvni a Megrendelő által a Szolgáltató rendszerében (szerverén) elhelyezett adatokat, azok biztonságáért a szükséges biztonsági intézkedéseket megteszi. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerében elhelyezett adatok rendszerhiba, vagy valamely külső okból, különösen a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más (internet) szolgáltatók tevékenységére visszavezethető okból eredő elvesztéséből származó károkért.  

 

11.12. A Megrendelő felhasználói fiókjába való első belépés az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail címre küldött belépési link segítségével történik. A belépési linkre rákattintva a Megrendelő létrehozhatja a saját jelszavát, melytől kezdve használhatja a Szoftver éles verzióját. A Megrendelő az általa létrehozott jelszó és egyéb belépési adatok biztonságáért maga felel, a jelszót senki másnak, így a Szolgáltatónak sem adhatja ki.

 

11.13. A Megrendelő belépési jelszavának biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi biztonsági előírásokat adja a Megrendelő részére:

 

ˇ         összetett, egyedi jelszó választása, mely számokat, kis- és nagybetűket valamint a betűktől és számoktól eltérő egyéb karaktereket is tartalmaz;

ˇ         a választott jelszót kizárólag egy belépési helyen (pl.: Multiház felhasználói fiók) szabad használni;

ˇ         a jelszavakat rendszeresen (legalább 2 havonta) cserélni kell;

ˇ         a belépési jelszót lehetőség szerint jelszókezelőben kell tárolni.

 

11.14.     A Szolgáltató a Megrendelő felhasználói fiókjába való jogosulatlan belépést nem jogosult, nem köteles és nem is képes ellenőrizni. A fenti, jelszókezelésre vonatkozó biztonsági javaslatok be nem tartásából és a Megrendelő belépési adatainak egyéb jellegű, nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12.         JÓTÁLLÁS, HIBAELHÁRÍTÁS

 

12.1.         Szoftver jótállás

 

12.1.1.    A Szolgáltató által forgalmazott, illetve alkalmazott, de nem a Szolgáltató által előállított termékekre (szoftverekre) az adott gyártó, illetve előállító (szoftverforgalmazó) jótállási feltételei és a jogszabályok által előírt jótállási feltételek vonatkoznak (lásd: Forgalmazott Szoftver).

 

12.1.2.    A Szolgáltató garantálja, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó termékleírásnak.

 

12.1.3.    Amennyiben a Szolgáltató valamely saját Szoftvert átad a Megrendelő részére, az ilyen Szoftverre a Szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában kilencven (90) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete az átadást követő első nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés később történik, az üzembehelyezés napja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a SaaS (web alapú) rendszerekre, különösen a Multiház programra, melyek esetében a Szolgáltató a Szoftver használatát átengedi ugyan, az azonban a Megrendelő birtokába ténylegesen nem kerül.

 

12.1.4.    A Szolgáltató jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a termékleírástól való lényeges eltérését kijavítani. A Szolgáltató az elvárhatóság keretein belül minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Szoftver működése megszakítás és hibamentes legyen.

 

12.1.5.    A Szolgáltató nem vállal jótállást a Forgalmazott Szoftverre és dokumentációjára. A Forgalmazott Szoftverekre a szoftver jogtulajdonosának jótállási feltételei vonatkoznak, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

 

12.2.         A jótállásra és hibaelhárításra vonatkozó közös szabályok

 

12.2.1.    A Szolgáltató jótállási és hibaelhárítási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:

 

ˇ         A Megrendelő a Szolgáltató által biztosított tájékoztatásban, leírásban, vagy használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja a Szolgáltató Szoftverét és egyéb termékeit és betartja a Szolgáltató használatra vonatkozó ajánlásait, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

 

ˇ         A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet és rendszerkövetelményeket a szolgáltatás igénybevételéhez, így különösen a megszakítás nélküli áramellátást és internethozzáférést, illetve a Szoftver és a Forgalmazott Szoftver által igényelt hardver- és szoftverkörnyezetet.

 

ˇ         A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

 

12.2.2.    A Szolgáltató jótállási és hibaelhárítási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a Szolgáltató terméke (Szoftver) meghibásodásának, illetve a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatás elégtelenségének oka:

 

ˇ         hogy a Megrendelő a Szoftver dokumentációjának ajánlásaiban foglaltaktól eltérően használja a Szoftvert;

ˇ         a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a Szoftverre előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát (például különösen: a Szolgáltató által nem ajánlott szoftver- és hardver környezet, áram- vagy internetkimaradás);

ˇ         a Szerződés megkötése után, de a szolgáltatás tényleges igénybevétele előtt bekövetkezett esemény;

ˇ         a Megrendelő vagy harmadik személy által a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt javítás, módosítás;

ˇ         a Forgalmazott Szoftver meghibásodására vezethető vissza;

 

12.2.3.    A Szolgáltatót – a Szerződés eltérő tartalmú kikötése hiányában – a jelen Cím alatt rögzített kötelezettségeket bármilyen szempontból meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem terhelik.

 

12.3.         Hibaelhárítás

 

12.3.1.    A Szerződés keretében a Szolgáltató eseti programhiba javítást végez a Megrendelő részére. Az eseti programhiba javítás elsősorban hibaüzenet (hibajegy) alapján történik, a Szoftver belső hibaüzenet kezelőjén (hibajegykezelő) keresztül. A hibajegykezelő használatával a Szolgáltató a Szoftverben a Megrendelő által végzett utolsó 150 műveletet utólag is képes ellenőrizni.

 

12.3.2.    A rendszerhiba vagy egyéb hiba természetéből adódhat, hogy a hibaelhárításra legoptimálisabban a Szoftver rendszerén belül kerülhet sor, továbbá egyes hibaelhárítási folyamatok optimalizálásához elengedhetetlen lehet a Multiház rendszerhez való teljeskörű hozzáférés és az ezzel együtt járó adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

12.3.3.    A Megrendelő felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy szükség esetén a Megrendelő felhasználói fiókjába belépjen és ott különböző műveleteket hajtson végre az esetleges hibák elhárítása érdekében, mellyel együtt jár a Megrendelő felhasználói fiókjában tárolt adatokhoz való hozzáférés és az azokat érintő adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

12.3.4.    A Multiház rendszer üzembiztonsága érdekében, indokolt esetben a hibajavítás egy elkülönült fejlesztői környezetben történhet, mely során a hibás adathalmaz másolatát a Szolgáltató belső fejlesztői környezetbe emeli és ott tárolja a hiba kijavításáig, legfeljebb azonban 21 napig.

 

12.3.5.    A Szolgáltató hibaelhárítás keretében végzett szükségszerű adatkezelése kizárólag a konkrét szoftverhiba elhárítását célozza. A Megrendelő a Szolgáltató hibaelhárítás érdekében végzett adatkezeléséhez minden esetben hozzájárul.

 

12.3.6.    A Szolgáltató minden egyes hibajegy kivizsgálására és ezek kapcsán vélt vagy valós hibák kijavítására kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató a hibajegyek sűrűsége, a hibák súlyossága és egyéb szempontok alapján rangsorolja az elvégzendő hibaelhárításokat, a Megrendelőnek a feladatok beosztására ráhatása nincs. A hibajegy nyitása önmagában nem vonja maga után a hibaelhárítás sürgős elvégzését a Szolgáltató részéről, ha a jelzett hiba a Szoftver működését lényegesen nem befolyásolja.

 

12.3.7.    A Szolgáltató belső monitorozás alapján is végez hibaelhárítási tevékenységet, mely során egy belső, automata rendszerfelügyelő rendszer azonosítja a problémát, mielőtt a probléma a külvilágban ténylegesen jelentkezne.

 

12.3.8.    Mindaddig, amíg a nyújtott szolgáltatás vagy bármely szoftver a dokumentációjában (termékleírásban) írtaknak megfelel, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az igénybevett szolgáltatás vagy szoftver bármiben eltér a Megrendelő által elvártaktól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás vagy szoftver bárminemű vélt vagy valós hiányosságáért, ha a megrendelést nem előzte meg egy, a Szolgáltató által a Megrendelőnél végzett megvalósíthatósági teszt (funkcionális és teljesítmény).

 

12.3.9.    A Szolgáltató által vállalt hibaelhárítási rendelkezésre állás időtartama megegyezik a Szerződés időtartamával, amely időtartamot (időbeli hatály) mindig az adott Szerződés határoz meg. Hibaelhárítást kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló fél (Megrendelő vagy jogutódja) kérhet, fennálló szerződéses jogviszony kapcsán.

 

12.3.10.                       A Szolgáltató csakis az általa ismert és/vagy elhárítható hibák elhárítását vállalja.

 

13.    FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

13.1.     A Szolgáltató a számára felróható okból bekövetkező károkat – a mindenkor hatályban levő jogszabályi korlátozások keretei között – legfeljebb a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás számlaértékéig, vagy ha az kevesebb, a Szerződés értékének -folyamatos szolgáltatás esetén egy havi díjnak - megfelelő értékű közvetlen kár értékéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő, automatikus elismerését.

 

13.2.     A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről előre tájékoztatták.

 

13.3.     A Szolgáltató részére átadott adatok, információk, dokumentumok károkozás (adatvesztés) elleni biztosítása másolatkészítéssel, vagy egyéb alkalmas módon minden esetben a Megrendelő kötelessége, melynek elmaradásából vagy nem megfelelő elvégzéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

13.4.     A Megrendelő a Szolgáltató elleni kárigényét a kár bekövetkeztétől számított 3 (három) hónapon belül érvényesítheti.

 

13.5.     A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített ellenszolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

 

13.6.     Amennyiben a Szolgáltató a hibaelhárítási vagy egyéb, a szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségét azért nem tudja megfelelően teljesíteni, mert az adatkezeléssel járna és az adatkezelés érintettje a személyes adatai kezelését megtiltja, azok törlését kéri vagy a Szolgáltató szükségszerű tevékenységét egyéb módon akadályozza, az ebből eredő kárért, illetve késedelemért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

14.         PANASZKEZELÉS

 

14.1.     A panaszokat a Szolgáltató e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen fogadja.

 

14.2.     E-maileket a Szolgáltató a hét minden napján 0-24 órában fogad, és legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol rájuk.

 

14.3.     A Szolgáltató panaszkezelési kötelezettsége kizárólag a Megrendelőtől, a Szolgáltató bármely szolgáltatását valamely egyéb érvényes jogcím alapján használótól, illetve az ilyen szolgáltatás közvetlen érintettjétől érkező panaszokra terjed ki. Panaszbejelentés esetén az érintettségre a panaszbejelentőnek hivatkoznia kell.

 

 

15.              TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

15.1.         A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás, illetve szerződéses rendelkezés hiányában a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, illetve a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett, illetve a Felek tudomására jutott bármely közlés, adat, tény és egyéb információ illetve a másik fél részére eljuttatott, illetve az általa megkapott dokumentumok tartalma vonatkozásában mindkét Felet titoktartási kötelezettség terheli, és azokat bizalmas üzleti információkként kezelik a Szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

 

15.2.         Egyik szerződő fél sem jogosult a Szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni, ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatközlés eseteit.

 

15.3.         A Felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

 

 

16.  SZERZŐI JOGOK, SZOFTVERFEJLESZTÉS

 

16.1.         A Szolgáltató által kifejlesztett Szoftver a Szolgáltató, illetve partnerei szellemi tulajdonát képezi, mely – a felhasználás módjától függetlenül - szerzői jogi védelem alatt áll.

 

16.2.         Az alkalmazások, illetve a számítógépes felhasználói felület és egyéb szolgáltatás használatához szükséges Szoftver frissítését, fejlesztését a Szolgáltató a Megrendelő külön engedélye nélkül végzi. Megrendelő a szolgáltatás körébe tartozó Szoftver frissítése, illetve fejlesztése, majd az új verzió alkalmazása ellen nem tiltakozhat.

 

16.3.         A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa szolgáltatott Szoftver felületét a Megrendelők és Felhasználók teljes vagy bizonyos köre által elérhető reklámfelületként használja, illetve a Szoftver bármely Megrendelője vagy Felhasználója részére közvetlen ajánlatot közvetítsen valamely szolgáltatására vonatkozóan.

 

16.4.         A MultiHáz név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával használható. A szolgáltatások grafikai megjelenése, valamint a Szoftverben, a felhasználói felületen és a weboldalon esetlegesen közzétett fényképek, videók, hangok, ill. egyéb tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

 

16.5.         A Szolgáltató által használt Szoftver védelmét biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos. Az ilyen cselekmény súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után a Szolgáltató részéről.

 

16.6.         A szolgáltatás hátterét jelentő digitális tartalom szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy a Szolgáltató rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Szerződés megkötésével a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, illetve közzététel is, mely ingyenes vagy ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy amely a Szolgáltató jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

 

 

17.  ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

17.1.         A MultiHáz program alkalmas személyes adatok rögzítésére és kezelésére.

 

17.2.         A Szoftverben kezelt adatokhoz a Szolgáltató – a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettség teljesítése kivételével - kizárólag annak biztosít hozzáférést, aki arra hatályos Szerződés alapján jogosult. Szolgáltató az adatokhoz való hozzáférést minden esetben köteles megtagadni, ha a hozzáféréshez való jogosultságot - átadás-átvételi megállapodással, jegyzőkönyvvel vagy más hasonló módon – megfelelő módon nem igazolják.

 

17.3.         A Szolgáltató a MultiHáz programban kezelt adatok (adatbázis) kezelésében közvetlenül nem érdekelt.

 

17.4.         A Szolgáltató Szerződésen alapuló kötelezettsége a Megrendelő által végzett adatkezelés elősegítésére szoftveres környezetben, az adatbázis mentésére, illetve az adatbázis adatszivárgás vagy adatlopás elleni biztonságának folyamatos biztosítására terjed ki.

 

17.5.         A Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított Szoftver alkalmazása keretében végzett adatkezelés minden esetben a Megrendelő érdekét szolgálja. A Megrendelő által végzett adatkezelés jogszerűségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

17.6.         Abban az esetben, ha a Szolgáltató által végzett adatkezelés bármely okból szükségessé válik (pl.: adatmentés, biztonsági másolat készítése, egyes hibaelhárítási műveletek, stb.), a Szolgáltató adatkezelésére a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.

 

17.7.         A Megrendelő felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy szükség esetén a Megrendelő felhasználói fiókjába belépjen és ott különböző műveleteket hajtson végre az esetleges hibák elhárítása érdekében (lásd: Hibaelhárítás), mellyel együtt jár a Megrendelő felhasználói fiókjában tárolt adatokhoz való hozzáférés és az azokat érintő adatkezelés a Szolgáltató részéről.

 

17.8.         A Multiház rendszer üzembiztonsága érdekében, indokolt esetben a hibajavítás egy elkülönült fejlesztői környezetben történhet, mely során a hibás adathalmaz másolatát a Szolgáltató belső fejlesztői környezetbe emeli és ott tárolja a hiba kijavításáig, legfeljebb azonban 21 napig.

 

17.9.         A Szolgáltató hibaelhárítás keretében végzett szükségszerű adatkezelése kizárólag a konkrét szoftverhiba elhárítását célozza. A Megrendelő a Szolgáltató hibaelhárítás érdekében végzett adatkezeléséhez minden esetben hozzájárul.

 

17.10.     A Szolgáltató lehetővé teheti a szolgáltatása igénybevevői részére, hogy ún. közösségi plugin (pl.: meglévő Facebook regisztráció) segítségével jelentkezzenek be a felhasználói fiókba. Ennek a lehetőségnek a biztosításán túl a Szolgáltató felelősségel nem tartozik az adott közösségi oldalon megadott adatok biztonságáért, melyre vonatkozóan az adott közösségi média szolgáltató szabályzata és irányelvei az irányadók.

 

17.11.     A Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata a Szolgáltató internetes honlapján megtalálható (https://multihaz.com/hu/adatkezelesi-szabalyzat.html).

 

18.         A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

 

18.1.         A Megrendelő és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és a Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

 

18.2.         A Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

 

18.3.         A Megrendelő és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

 

18.4.         A Megrendelő – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása a Szerződés keretein belül nem vagy nem kielégítően került teljesítésre.

 

18.5.         Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen ebből eredő károkért és/vagy a Megrendelő érintő költségekért.

 

19.  A SZOFTVER ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ILLETVE IGÉNYBEVÉTELE

 

19.1.         A Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyújtott Szoftvert és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni, illetve igénybe venni.

 

19.2.         Szolgáltató kifejezetten tiltja és szerződésszegésnek tekinti a Szoftver és a Szerződés rendeltetésével ellentétes magatartásokat, így különösen a Szoftver rendeltetésével össze nem egyeztethető adatgyűjtést, jogosulatlan másolatkészítést az adatokról vagy a Szoftverről, illetve a Szoftver használatának átengedését arra nem jogosult harmadik személy részére.

 

19.3.         A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha a Megrendelő a Szoftvert vagy az ahhoz kapcsolódó valamely szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

 

19.4.         A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá a megrendelői bejelentések és panaszok megtétele során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Megrendelő a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

19.5.         A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás során köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanusítani, a rendeltetetésellenes és visszaélésszerű magatartástól tartózkodni, a Szolgáltató munkatársainak emberi méltóságát tiszteletben tartani és személyhez fűződő jogaik megsértésétől tartózkodni.

 

20.  ELJÁRÁS JOGVITÁK ESETÉN, ILLETÉKESSÉGI KIKÖTÉS

 

20.1.         A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek megkísérelni az esetleges jogvitájukat (tárgyalások, mediátor vagy békéltető testület útján) békés úton rendezni.

 

20.2.         Amennyiben a Felek az esetleges jogvitáikat békés úton sikeresen rendezni nem tudják, a Szolgáltató az egyedi Szerződésből eredő követeléseit peres- és/vagy nem peres úton érvényesíti, A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.

 

20.3.         A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében fizetési meghagyás kiadása esetén a kötelezettnek a jogosult követelésén felül az eljárási költségeket is meg kell fizetnie.

 

20.4.         A jogvita békés úton való megoldhatatlansága esetére a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Fővárosi Törvényszék, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

21.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

21.1.         Az ÁSzF a fejlécben található időpontban lép hatályba. Az egyedi Szerződés a benne foglalt időpontban lép hatályba és határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

 

21.2.         Az ÁSzF hatályát veszti annak visszavonásával vagy új ÁSzF (ÁSzF módosítás) hatálybalépésekor, mely azonban az egyedi Szerződés hatályát nem érinti.

 

21.3.         A Szolgáltató új Általános Szerződési Feltételeinek hatálybalépésével az ezt követően kötött egyedi Szerződések vonatkozásában mindig az új (hatályos) ÁSzF rendelkezései alkalmazandók. Az egyedi Szerződések vonatkozásában a megkötésük időpontjában hatályban lévő ÁSzF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

21.4.         A Szolgáltató által a Szerződés keretében nyújtott MultiHáz program elsődleges célja a társasházkezelés könnyítése a közös képviselők számára, illetve az ezen belüli ügyviteli illetve számviteli folyamatok gyorsítása, egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele a modern elvárásoknak megfelelően. A Szolgáltató weboldalán található vagy más úton átadott információk és iránymutatások, továbbá a Szolgáltató által a Szerződések keretében nyújtott valamennyi szolgáltatás célja a MultiHáz program hatékony és hibamentes működtetése, valamint a Megrendelők és a Szoftver használatára bármely érvényes jogcímen jogosultak segítése a Szoftver használatában.

 

21.5.         A Szolgáltató a fizetési követeléseit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik személyre engedményezni.

 

21.6.         A Szolgáltató nem felel kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha a késedelem vagy az elmaradás oka a Szolgáltatón kívüli okra vezethető vissza.

 

21.7.         A jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.